XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 70
Giải bảy 901
Giải sáu 5339 6916 5558
Giải năm 7835
Giải tư 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151
Giải ba 83028 84272
Giải nhì 97736
Giải nhất 14712
Đặc biệt 328464
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 12 13 16 18 18 26 28 35
36 39 51 58 62 64 70 72 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 70
1 12, 13, 16, 18, 18 1 51
2 26, 28 2 12, 62, 72
3 35, 36, 39 3 13
4 4 64
5 51, 58 5 35
6 62, 64 6 16, 26, 36
7 70, 72, 79 7
8 8 18, 18, 28, 58
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 87
Giải bảy 251
Giải sáu 8027 6681 1295
Giải năm 9537
Giải tư 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392
Giải ba 81612 51491
Giải nhì 21806
Giải nhất 67724
Đặc biệt 293480
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
06 12 24 27 30 37 41 51 58
70 72 80 81 87 91 92 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 70, 80
1 12 1 41, 51, 81, 91
2 24, 27 2 12, 72, 92, 92
3 30, 37 3
4 41 4 24
5 51, 58 5 95
6 6
7 70, 72 7 27, 37, 87
8 80, 81, 87 8 58
9 91, 92, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 31
Giải bảy 208
Giải sáu 5993 0847 7614
Giải năm 7206
Giải tư 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583
Giải ba 43404 09093
Giải nhì 82651
Giải nhất 09385
Đặc biệt 917885
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
04 06 08 14 29 31 47 51 57
59 83 85 85 85 90 93 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 90
1 14 1 31, 51
2 29 2
3 31 3 83, 93, 93
4 47 4 14
5 51, 57, 59 5 85, 85, 85
6 6
7 7 47, 57, 97
8 83, 85, 85, 85 8
9 90, 93, 93, 97 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 8683 0201 6723
Giải năm 5503
Giải tư 56132 01380 13418 72247 63176 77676 34133
Giải ba 10427 95790
Giải nhì 39725
Giải nhất 91391
Đặc biệt 145340
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
01 03 16 18 23 25 27 32 33
40 47 60 76 76 80 83 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 40, 60, 80, 90
1 16, 18 1 91
2 23, 25, 27 2 32
3 32, 33 3 23, 33, 83
4 40, 47 4
5 5 25
6 60 6 16, 76, 76
7 76, 76 7 27, 47
8 80, 83 8 18
9 90, 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-12-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 58
Giải bảy 544
Giải sáu 8524 9515 3932
Giải năm 4742
Giải tư 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277
Giải ba 26836 77138
Giải nhì 44135
Giải nhất 95212
Đặc biệt 993511
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
10 11 12 13 15 24 32 35 36
38 39 42 44 58 68 77 77 79
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 12, 13, 15 1 11
2 24 2 12, 32, 42
3 32, 35, 36, 38, 39 3 13
4 42, 44 4 24, 44
5 58 5 15, 35
6 68 6 36
7 77, 77, 79 7 77, 77
8 8 38, 58, 68
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 94
Giải bảy 257
Giải sáu 4531 2248 7777
Giải năm 5170
Giải tư 35306 42425 94297 39187 52863 94220 90273
Giải ba 74285 08708
Giải nhì 42696
Giải nhất 99600
Đặc biệt 927731
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 06 08 20 25 31 31 48 57
63 70 73 77 85 87 94 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 08 0 20, 70
1 1 31, 31
2 20, 25 2
3 31, 31 3 63, 73
4 48 4 94
5 57 5 25, 85
6 63 6 96
7 70, 73, 77 7 57, 77, 87, 97
8 85, 87 8 48
9 94, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 62
Giải bảy 630
Giải sáu 4493 4821 5728
Giải năm 9343
Giải tư 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857
Giải ba 55183 12621
Giải nhì 14315
Giải nhất 16747
Đặc biệt 056098
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
07 15 20 21 21 23 25 28 30
33 43 47 57 62 83 89 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 30
1 15 1 21, 21
2 20, 21, 21, 23, 25, 28 2 62
3 30, 33 3 23, 33, 43, 83, 93
4 43, 47 4
5 57 5 15, 25
6 62 6
7 7 47, 57
8 83, 89 8 28, 98
9 93, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 53
Giải bảy 367
Giải sáu 8999 7011 2269
Giải năm 9418
Giải tư 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485
Giải ba 69331 92273
Giải nhì 16029
Giải nhất 01043
Đặc biệt 774014
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
11 14 18 24 28 29 31 39 43
52 53 67 69 72 73 85 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 14, 18 1 11, 31
2 24, 28, 29 2 52, 72
3 31, 39 3 43, 53, 73
4 43 4 14, 24
5 52, 53 5 85, 95
6 67, 69 6
7 72, 73 7 67
8 85 8 18, 28
9 95, 99 9 29, 39, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 37
Giải bảy 761
Giải sáu 9400 9386 2677
Giải năm 7259
Giải tư 92491 60039 12264 09716 73741 37493 41991
Giải ba 37084 95269
Giải nhì 58775
Giải nhất 57782
Đặc biệt 886801
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
00 01 16 37 39 41 59 61 64
69 75 77 82 84 86 91 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0
1 16 1 41, 61, 91, 91
2 2 82
3 37, 39 3 93
4 41 4 64, 84
5 59 5 75
6 61, 64, 69 6 16, 86
7 75, 77 7 37, 77
8 82, 84, 86 8
9 91, 91, 93 9 39, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Thừa Thiên Huế
Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 8032 5957 3772
Giải năm 3129
Giải tư 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232
Giải ba 43862 17613
Giải nhì 35783
Giải nhất 65650
Đặc biệt 900540
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
Lô tô trực tiếp Thừa Thiên Huế
12 13 20 29 32 32 40 42 43
48 50 56 56 57 62 70 72 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 70
1 12, 13 1
2 20, 29 2 12, 32, 32, 42, 62, 72
3 32, 32 3 13, 43, 83
4 40, 42, 43, 48 4
5 50, 56, 56, 57 5
6 62 6 56, 56
7 70, 72 7 57
8 83 8 48
9 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

Xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTH) hay còn gọi là xổ số Huế (XSHUE), được thành lập vào năm 1989. Hiện nay xổ số Huế được phát hành rộng rãi khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên nên các bạn có thể dễ dàng sở hữu được những tấm vé xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay dù ở bất cứ đâu.

1. Xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay quay ở đâu và khi nào?

Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.

2. Xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ở đâu?

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) trên trang chủ bằng cách truy cập vào trang chủ theo đúng thời gian quay thưởng vào lúc 17h15’ thứ 2 hàng tuần, nhấn chọn tỉnh Thừa Thiên Huế và để nguyên màn hình, kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.  

Các bạn không chỉ xem được xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số trực tiếp Thừa Thiên Huế tuần này, tuần trước, tuần trước nữa…. Trang Xổ Số 88 của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số trực tiếp Huế trong 7 tuần liên tiếp nên rất tiện lợi để các bạn dò lại kết quả.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE)

Nhìn chung cơ cấu giải thưởng của Xổ số Huế - XS Huế giống 100% với xổ số miền Trung (XSMT), với 10.000đ các bạn đã có thể mua cho mình 1 tờ vé xổ số Huế và số tiền lớn nhất có thể nhận khi trúng giải là 2 tỷ đồng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Thừa Thiên Huế

Nếu bạn may mắn sở hữu tấm vé trùng với giải thưởng kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, hãy giữ tấm vé cẩn thận và đến các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng nhanh nhất:

  • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế (Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: 75/7 Nguyễn T. Minh Khai, TP. Nha Trang (Điện thoại: (0259) 3822391 - ĐTDĐ: 0905 321 129).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 44 Đặng Thai Mai, Thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: (0236) 3817800 - Di động: 0903583897).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 115 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi (Điện thoại: (0255) 3717954 - Di động: 0905853369).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 51 Ỷ Lan, TP. Quy Nhơn (Điện thoại: (0256) 3816777 - Di động: 0942489411).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 105 Quang Trung, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Điện thoại: (0259) 3 822 391 - Di động: 0901 985 385).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Kon Tum: Địa chỉ: 56 Cách Mạng tháng 8, TP. Pleiku (Điện thoại: (0269) 3716381 - Di động: 0976635450).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk, Đắk Nông: Địa chỉ: K10 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột (Điện thoại: (0262) 3818917 - Di động: 0935655469). 

5. Hướng dẫn dò vé xổ số Thừa Thiên Huế (XSTTHUE) nhanh và chính xác nhất

Trang kết quả xổ số cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi, vì thế các bạn có thể dễ dàng dò được kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay. Cách dò cụ thể như sau:

Các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung đài Thừa Thiên Huế ngày mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Tiếp tục dò lên bảng KQ xổ số Thừa Thiên Huế giải thưởng phía trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn