XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải tư 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 12 16 27 31 31 33 33 39
49 53 61 73 77 78 84 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 12, 16 1 31, 31, 61
2 27 2 12
3 31, 31, 33, 33, 39 3 33, 33, 53, 73
4 49 4 84
5 53 5
6 61 6 16
7 73, 77, 78 7 27, 77, 87
8 84, 87 8 78, 98
9 98 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 24-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 45
Giải bảy 160
Giải sáu 3535 4847 0397
Giải năm 6233
Giải tư 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849
Giải ba 11379 44367
Giải nhì 37067
Giải nhất 90146
Đặc biệt 151500
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 31 33 35 45 46 46 47 49
60 67 67 74 75 79 86 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 1 31
2 2
3 31, 33, 35 3 33
4 45, 46, 46, 47, 49 4 74
5 5 35, 45, 75
6 60, 67, 67 6 46, 46, 86
7 74, 75, 79 7 47, 67, 67, 97
8 86 8
9 97, 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 35
Giải bảy 792
Giải sáu 9238 5585 7834
Giải năm 5917
Giải tư 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222
Giải ba 84193 22912
Giải nhì 34912
Giải nhất 15134
Đặc biệt 536331
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
12 12 17 22 23 31 33 34 34
35 38 38 84 85 88 92 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 12, 17 1 31
2 22, 23 2 12, 12, 22, 92
3 31, 33, 34, 34, 35, 38, 38 3 23, 33, 93
4 4 34, 34, 84
5 5 35, 85
6 6 96
7 7 17
8 84, 85, 88 8 38, 38, 88
9 92, 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 7622 2519 9754
Giải năm 0741
Giải tư 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899
Giải ba 45956 22157
Giải nhì 32335
Giải nhất 88954
Đặc biệt 893626
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
09 15 18 19 22 22 26 34 35
41 46 54 54 56 57 61 69 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 15, 18, 19 1 41, 61
2 22, 22, 26 2 22, 22
3 34, 35 3
4 41, 46 4 34, 54, 54
5 54, 54, 56, 57 5 15, 35
6 61, 69 6 26, 46, 56
7 7 57
8 8 18
9 99 9 19, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-12-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 94
Giải bảy 152
Giải sáu 8100 2905 9538
Giải năm 9930
Giải tư 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600
Giải ba 06361 54079
Giải nhì 00064
Giải nhất 54383
Đặc biệt 252762
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 00 00 05 12 18 30 38 52
59 61 61 62 64 79 83 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 00, 05 0 30
1 12, 18 1 61, 61
2 2 12, 52, 62
3 30, 38 3 83
4 4 64, 94
5 52, 59 5
6 61, 61, 62, 64 6
7 79 7
8 83, 89 8 18, 38
9 94 9 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 22
Giải bảy 249
Giải sáu 7672 5512 5721
Giải năm 1267
Giải tư 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825
Giải ba 97460 64863
Giải nhì 71400
Giải nhất 56935
Đặc biệt 846481
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 12 18 21 22 25 35 36 49
54 59 60 63 67 72 72 75 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60
1 12, 18 1 21, 81
2 21, 22, 25 2 12, 22, 72, 72
3 35, 36 3 63
4 49 4 54
5 54, 59 5 25, 35, 75
6 60, 63, 67 6 36
7 72, 72, 75 7 67
8 81 8 18
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 12
Giải bảy 916
Giải sáu 2754 8606 5985
Giải năm 6036
Giải tư 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222
Giải ba 46891 48334
Giải nhì 88192
Giải nhất 59141
Đặc biệt 070765
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 12 15 16 22 33 34 36 41
41 48 51 54 65 71 85 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 12, 15, 16 1 41, 41, 51, 71, 91
2 22 2 12, 22, 92
3 33, 34, 36 3 33
4 41, 41, 48 4 34, 54
5 51, 54 5 15, 65, 85
6 65 6 16, 36
7 71 7
8 85 8 48
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1926 9874 7480
Giải năm 7737
Giải tư 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736
Giải ba 01292 93998
Giải nhì 83554
Giải nhất 32841
Đặc biệt 594540
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
22 26 36 37 40 41 44 54 56
74 79 80 80 80 87 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80, 80, 80
1 1 41
2 22, 26 2 22, 92
3 36, 37 3
4 40, 41, 44 4 44, 54, 74, 94
5 54, 56 5
6 6 26, 36, 56
7 74, 79 7 37, 87
8 80, 80, 80, 87 8 98
9 92, 94, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 55
Giải bảy 761
Giải sáu 8021 7809 8104
Giải năm 4081
Giải tư 61424 74225 89168 89056 23158 58730 97092
Giải ba 89723 36195
Giải nhì 08492
Giải nhất 17561
Đặc biệt 348667
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 09 21 23 24 25 30 55 56
58 61 61 67 68 81 92 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 30
1 1 21, 61, 61, 81
2 21, 23, 24, 25 2 92, 92
3 30 3 23
4 4 24
5 55, 56, 58 5 25, 55, 95
6 61, 61, 67, 68 6 56
7 7 67
8 81 8 58, 68
9 92, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 13
Giải bảy 625
Giải sáu 6994 3394 9062
Giải năm 4321
Giải tư 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878
Giải ba 49078 65769
Giải nhì 33649
Giải nhất 91914
Đặc biệt 807261
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
13 14 21 25 26 49 51 61 62
65 69 77 78 78 82 94 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 14 1 21, 51, 61
2 21, 25, 26 2 62, 82
3 3 13
4 49 4 14, 94, 94
5 51 5 25, 65
6 61, 62, 65, 69 6 26
7 77, 78, 78 7 77, 97
8 82 8 78, 78
9 94, 94, 97 9 49, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn