XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 21
Giải bảy 187
Giải sáu 3160 2262 3496
Giải năm 1248
Giải tư 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822
Giải ba 15613 93854
Giải nhì 98547
Giải nhất 59507
Đặc biệt 359225
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
07 09 13 21 22 25 38 47 48
54 60 62 71 73 87 89 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 60
1 13 1 21, 71, 91
2 21, 22, 25 2 22, 62
3 38 3 13, 73
4 47, 48 4 54
5 54 5 25
6 60, 62 6 96
7 71, 73 7 47, 87
8 87, 89 8 38, 48
9 91, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 5815 2755 9827
Giải năm 4980
Giải tư 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272
Giải ba 28753 30633
Giải nhì 81608
Giải nhất 47648
Đặc biệt 236023
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 03 08 15 17 23 27 28 33
48 53 55 65 70 72 80 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 08 0 70, 80
1 15, 17 1
2 23, 27, 28 2 72
3 33 3 23, 33, 53
4 48 4
5 53, 55 5 15, 55, 65
6 65 6
7 70, 72 7 17, 27, 87, 97
8 80, 87 8 28, 48
9 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-12-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 65
Giải bảy 060
Giải sáu 5956 6451 4160
Giải năm 8449
Giải tư 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635
Giải ba 58159 95881
Giải nhì 79527
Giải nhất 50718
Đặc biệt 546636
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
18 27 35 36 44 49 51 54 56
59 60 60 65 76 78 81 82 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60
1 18 1 51, 81, 91
2 27 2 82
3 35, 36 3
4 44, 49 4 44, 54
5 51, 54, 56, 59 5 35, 65
6 60, 60, 65 6 36, 56, 76
7 76, 78 7 27
8 81, 82 8 18, 78
9 91 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-12-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 46
Giải bảy 625
Giải sáu 6582 6409 0302
Giải năm 6312
Giải tư 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198
Giải ba 75650 45774
Giải nhì 09022
Giải nhất 16747
Đặc biệt 628458
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 09 12 22 25 27 32 36 46
47 50 52 53 58 62 74 82 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 50
1 12 1
2 22, 25, 27 2 12, 22, 32, 52, 62, 82
3 32, 36 3 53
4 46, 47 4 74
5 50, 52, 53, 58 5 25
6 62 6 36, 46
7 74 7 27, 47
8 82 8 58, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-12-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 33
Giải bảy 268
Giải sáu 1844 1828 3163
Giải năm 5266
Giải tư 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416
Giải ba 82035 45098
Giải nhì 67959
Giải nhất 33342
Đặc biệt 104370
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 12 16 20 22 28 33 35 42
44 59 61 63 66 68 69 70 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 20, 70
1 12, 16 1 61
2 20, 22, 28 2 12, 22, 42
3 33, 35 3 33, 63
4 42, 44 4 44
5 59 5 35
6 61, 63, 66, 68, 69 6 16, 66
7 70 7
8 8 28, 68, 98
9 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 55
Giải bảy 523
Giải sáu 0521 7840 9233
Giải năm 9302
Giải tư 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750
Giải ba 01571 60317
Giải nhì 73753
Giải nhất 12034
Đặc biệt 859086
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 05 17 19 20 21 23 29 33
34 40 50 53 55 55 71 75 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 20, 40, 50
1 17, 19 1 21, 71
2 20, 21, 23, 29 2
3 33, 34 3 23, 33, 53
4 40 4 34
5 50, 53, 55, 55 5 55, 55, 75
6 6 86
7 71, 75 7 17
8 86 8
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 60
Giải bảy 718
Giải sáu 5823 3310 5423
Giải năm 3933
Giải tư 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762
Giải ba 41573 00022
Giải nhì 71177
Giải nhất 06262
Đặc biệt 139420
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
06 10 13 18 20 22 23 23 28
29 33 60 62 62 73 77 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 20, 60
1 10, 13, 18 1
2 20, 22, 23, 23, 28, 29 2 22, 62, 62
3 33 3 13, 23, 23, 33, 73, 93
4 4
5 5 95
6 60, 62, 62 6
7 73, 77 7 77
8 8 18, 28
9 93, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 90
Giải bảy 007
Giải sáu 4928 7843 4420
Giải năm 5667
Giải tư 84295 65665 20618 47675 25209 86921 51104
Giải ba 10992 49870
Giải nhì 49651
Giải nhất 72546
Đặc biệt 212591
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 07 09 18 20 21 28 43 46
51 65 67 70 75 90 91 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09 0 20, 70, 90
1 18 1 21, 51, 91
2 20, 21, 28 2 92
3 3 43
4 43, 46 4
5 51 5 65, 75, 95
6 65, 67 6 46
7 70, 75 7 67
8 8 18, 28
9 90, 91, 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 89
Giải bảy 111
Giải sáu 6514 4950 7406
Giải năm 3266
Giải tư 91003 30375 70373 93026 78352 56051 34663
Giải ba 63540 80124
Giải nhì 61838
Giải nhất 95995
Đặc biệt 597645
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 06 11 14 24 26 38 40 45
50 51 52 63 66 73 75 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 40, 50
1 11, 14 1 11, 51
2 24, 26 2 52
3 38 3 63, 73
4 40, 45 4 14, 24
5 50, 51, 52 5 45, 75, 95
6 63, 66 6 26, 66
7 73, 75 7
8 89 8 38
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 91
Giải bảy 191
Giải sáu 7733 2910 5841
Giải năm 0971
Giải tư 38432 09688 79188 95276 22615 17978 38702
Giải ba 99407 44228
Giải nhì 01369
Giải nhất 42281
Đặc biệt 793350
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 07 10 15 28 32 33 41 50
69 71 76 78 81 88 88 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 50
1 10, 15 1 41, 71, 81, 91, 91
2 28 2 32
3 32, 33 3 33
4 41 4
5 50 5 15
6 69 6 76
7 71, 76, 78 7
8 81, 88, 88 8 28, 78, 88, 88
9 91, 91 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn