XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Phú Yên
Giải tám 45
Giải bảy 155
Giải sáu 9357 7005 2438
Giải năm 8286
Giải tư 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510
Giải ba 10249 31568
Giải nhì 21124
Giải nhất 97725
Đặc biệt 674382
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 10 13 21 24 25 38 45 48
49 55 57 68 68 71 82 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10
1 10, 13 1 21, 71
2 21, 24, 25 2 82, 92
3 38 3 13
4 45, 48, 49 4 24
5 55, 57 5 25, 45, 55
6 68, 68 6 86
7 71 7 57
8 82, 86 8 38, 48, 68, 68
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 92
Giải bảy 516
Giải sáu 9769 1579 1965
Giải năm 8610
Giải tư 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874
Giải ba 74075 27565
Giải nhì 90606
Giải nhất 22079
Đặc biệt 739446
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
06 10 12 16 25 40 46 63 65
65 65 69 74 75 79 79 92 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 40
1 10, 12, 16 1
2 25 2 12, 92
3 3 63
4 40, 46 4 74
5 5 25, 65, 65, 65, 75
6 63, 65, 65, 65, 69 6 16, 46
7 74, 75, 79, 79 7
8 8
9 92, 99 9 69, 79, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 13
Giải bảy 707
Giải sáu 5071 9578 5366
Giải năm 0753
Giải tư 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920
Giải ba 28992 73140
Giải nhì 16471
Giải nhất 59167
Đặc biệt 535685
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 13 20 22 36 40 44 50 53
55 66 67 71 71 78 85 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 40, 50
1 13 1 71, 71
2 20, 22 2 22, 92
3 36 3 13, 53
4 40, 44 4 44
5 50, 53, 55 5 55, 85, 95
6 66, 67 6 36, 66
7 71, 71, 78 7 67
8 85 8 78
9 92, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 14-12-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 00
Giải bảy 747
Giải sáu 7120 9053 3443
Giải năm 7020
Giải tư 80454 77841 80561 17950 00066 09376 86761
Giải ba 64547 05185
Giải nhì 74580
Giải nhất 41259
Đặc biệt 075839
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 20 20 39 41 43 47 47 50
53 54 59 61 61 66 76 80 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 20, 20, 50, 80
1 1 41, 61, 61
2 20, 20 2
3 39 3 43, 53
4 41, 43, 47, 47 4 54
5 50, 53, 54, 59 5 85
6 61, 61, 66 6 66, 76
7 76 7 47, 47
8 80, 85 8
9 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 07-12-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 77
Giải bảy 607
Giải sáu 6349 3096 9705
Giải năm 6647
Giải tư 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193
Giải ba 88459 61730
Giải nhì 27922
Giải nhất 13226
Đặc biệt 204929
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
04 05 07 13 22 26 29 30 42
47 49 59 67 73 77 93 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07 0 30
1 13 1
2 22, 26, 29 2 22, 42
3 30 3 13, 73, 93
4 42, 47, 49 4
5 59 5
6 67 6 26, 96, 96
7 73, 77 7 47, 67, 77
8 8
9 93, 96, 96 9 29, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 55
Giải bảy 862
Giải sáu 2215 3161 8115
Giải năm 0956
Giải tư 66733 29344 69319 15846 39499 72072 12281
Giải ba 47463 95888
Giải nhì 57666
Giải nhất 74022
Đặc biệt 306578
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
15 15 19 22 33 44 46 55 56
61 62 63 66 72 78 81 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15, 15, 19 1 61, 81
2 22 2 22, 62, 72
3 33 3 33, 63
4 44, 46 4 44
5 55, 56 5 15, 15, 55
6 61, 62, 63, 66 6 46, 56, 66
7 72, 78 7
8 81, 88 8 78, 88
9 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 77
Giải bảy 428
Giải sáu 9263 8425 4494
Giải năm 5774
Giải tư 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603
Giải ba 69435 66963
Giải nhì 82521
Giải nhất 37642
Đặc biệt 755767
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 19 21 21 25 28 35 42 48
56 58 58 63 63 67 74 77 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 19 1 21, 21
2 21, 21, 25, 28 2 42
3 35 3 63, 63
4 42, 48 4 74, 94
5 56, 58, 58 5 25, 35
6 63, 63, 67 6 56
7 74, 77 7 67, 77
8 8 28, 48, 58, 58
9 94 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 53
Giải bảy 998
Giải sáu 0883 3183 5449
Giải năm 4308
Giải tư 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553
Giải ba 90034 18218
Giải nhì 68066
Giải nhất 66137
Đặc biệt 717265
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 06 08 18 34 37 41 49 53
53 65 66 83 83 87 88 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 08 0
1 18 1 41
2 2
3 34, 37 3 53, 53, 83, 83
4 41, 49 4 34, 94
5 53, 53 5 65
6 65, 66 6 66
7 7 37, 87
8 83, 83, 87, 88 8 18, 88, 98
9 94, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 75
Giải bảy 060
Giải sáu 8820 7339 5522
Giải năm 4246
Giải tư 31777 13544 23826 41539 96199 22076 07176
Giải ba 47620 90019
Giải nhì 39195
Giải nhất 90503
Đặc biệt 777028
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 19 20 20 22 26 28 39 39
44 46 60 75 76 76 77 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 20, 60
1 19 1
2 20, 20, 22, 26, 28 2 22
3 39, 39 3
4 44, 46 4 44
5 5 75, 95
6 60 6 26, 46, 76, 76
7 75, 76, 76, 77 7 77
8 8 28
9 95, 99 9 19, 39, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Phú Yên
Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 8203 4214 6780
Giải năm 3081
Giải tư 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381
Giải ba 31084 31923
Giải nhì 00184
Giải nhất 81283
Đặc biệt 717244
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 10 14 15 23 24 44 56 56
77 80 81 81 83 84 84 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 80
1 10, 14, 15 1 81, 81
2 23, 24 2
3 3 23, 83
4 44 4 14, 24, 44, 84, 84
5 56, 56 5 15
6 6 56, 56, 86, 96
7 77 7 77
8 80, 81, 81, 83, 84, 84, 86 8
9 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn