XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 42
Giải bảy 439
Giải sáu 4224 3582 3162
Giải năm 4949
Giải tư 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503
Giải ba 40767 01745
Giải nhì 17794
Giải nhất 08050
Đặc biệt 624564
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 11 24 39 39 42 45 49 50
52 62 62 64 67 67 82 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50
1 11 1 11
2 24 2 42, 52, 62, 62, 82
3 39, 39 3
4 42, 45, 49 4 24, 64, 94
5 50, 52 5 45
6 62, 62, 64, 67, 67 6
7 7 67, 67
8 82 8 98
9 94, 98 9 39, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 30-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 31
Giải bảy 487
Giải sáu 7249 1716 9251
Giải năm 1635
Giải tư 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398
Giải ba 77531 14856
Giải nhì 40537
Giải nhất 18438
Đặc biệt 080716
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
14 16 16 20 31 31 35 37 38
49 49 51 56 76 83 86 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 14, 16, 16 1 31, 31, 51
2 20 2
3 31, 31, 35, 37, 38 3 83
4 49, 49 4 14
5 51, 56 5 35
6 6 16, 16, 56, 76, 86
7 76 7 37, 87
8 83, 86, 87 8 38, 98
9 98 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 16
Giải bảy 776
Giải sáu 0345 6716 8379
Giải năm 2647
Giải tư 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812
Giải ba 00429 91943
Giải nhì 29877
Giải nhất 78550
Đặc biệt 922682
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
12 13 16 16 29 39 43 45 47
50 54 57 76 77 79 82 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50
1 12, 13, 16, 16 1
2 29 2 12, 82
3 39 3 13, 43, 93
4 43, 45, 47 4 54
5 50, 54, 57 5 45
6 6 16, 16, 76
7 76, 77, 79 7 47, 57, 77, 97
8 82 8
9 93, 97 9 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 23-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 45
Giải bảy 205
Giải sáu 9764 6436 7287
Giải năm 5906
Giải tư 67346 27920 66554 05565 45296 35179 27827
Giải ba 65753 18479
Giải nhì 94540
Giải nhất 38104
Đặc biệt 389596
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 05 06 20 27 36 40 45 46
53 54 64 65 79 79 87 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 06 0 20, 40
1 1
2 20, 27 2
3 36 3 53
4 40, 45, 46 4 54, 64
5 53, 54 5 45, 65
6 64, 65 6 36, 46, 96, 96
7 79, 79 7 27, 87
8 87 8
9 96, 96 9 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 20-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 21
Giải bảy 067
Giải sáu 1308 5097 1759
Giải năm 9270
Giải tư 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978
Giải ba 75560 59497
Giải nhì 88875
Giải nhất 84643
Đặc biệt 464766
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 21 22 43 45 58 59 60 66
67 67 70 70 72 75 78 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 60, 70, 70
1 1 21
2 21, 22 2 22, 72
3 3 43
4 43, 45 4
5 58, 59 5 45, 75
6 60, 66, 67, 67 6 66
7 70, 70, 72, 75, 78 7 67, 67, 97, 97
8 8 58, 78
9 97, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 16-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 31
Giải bảy 598
Giải sáu 7637 4139 3304
Giải năm 6311
Giải tư 50675 95931 35527 73310 92231 63873 89865
Giải ba 67677 96044
Giải nhì 28993
Giải nhất 91533
Đặc biệt 239982
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 10 11 27 31 31 31 33 37
39 44 65 73 75 77 82 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10
1 10, 11 1 11, 31, 31, 31
2 27 2 82
3 31, 31, 31, 33, 37, 39 3 33, 73, 93
4 44 4 44
5 5 65, 75
6 65 6
7 73, 75, 77 7 27, 37, 77
8 82 8 98
9 93, 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 13-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 49
Giải bảy 501
Giải sáu 7325 4833 0857
Giải năm 1062
Giải tư 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544
Giải ba 44826 09456
Giải nhì 45417
Giải nhất 43962
Đặc biệt 686373
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 10 14 17 25 26 33 44 49
52 56 57 62 62 69 73 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10
1 10, 14, 17 1
2 25, 26 2 52, 62, 62
3 33 3 33, 73
4 44, 49 4 14, 44
5 52, 56, 57 5 25
6 62, 62, 69 6 26, 56
7 73 7 17, 57, 97, 97
8 8
9 97, 97 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 09-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 68
Giải bảy 568
Giải sáu 6448 4989 1681
Giải năm 9559
Giải tư 93715 13532 32665 01991 67132 90821 08176
Giải ba 26304 54211
Giải nhì 34197
Giải nhất 71661
Đặc biệt 788252
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 11 15 21 32 32 48 52 59
61 65 68 68 76 81 89 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 11, 15 1 11, 21, 61, 81, 91
2 21 2 32, 32, 52
3 32, 32 3
4 48 4
5 52, 59 5 15, 65
6 61, 65, 68, 68 6 76
7 76 7 97
8 81, 89 8 48, 68, 68
9 91, 97 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 06-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 22
Giải bảy 746
Giải sáu 4347 6130 9420
Giải năm 8069
Giải tư 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546
Giải ba 55343 79153
Giải nhì 13610
Giải nhất 03935
Đặc biệt 523628
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
06 10 20 22 28 30 35 43 46
46 47 47 53 53 69 76 76 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 20, 30
1 10 1
2 20, 22, 28 2 22
3 30, 35 3 43, 53, 53
4 43, 46, 46, 47, 47 4
5 53, 53 5 35
6 69 6 46, 46, 76, 76
7 76, 76 7 47, 47, 97
8 8 28
9 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 02-12-2020
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 04
Giải bảy 052
Giải sáu 1148 4603 8250
Giải năm 7663
Giải tư 66639 26986 24339 26222 77952 73742 23662
Giải ba 36196 59279
Giải nhì 86465
Giải nhất 08240
Đặc biệt 597765
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
03 04 22 39 39 40 42 48 50
52 52 62 63 65 65 79 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 40, 50
1 1
2 22 2 22, 42, 52, 52, 62
3 39, 39 3 63
4 40, 42, 48 4 04
5 50, 52, 52 5 65, 65
6 62, 63, 65, 65 6 86, 96
7 79 7
8 86 8 48
9 96 9 39, 39, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn