XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 05-01-2021
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 39
Giải bảy 820
Giải sáu 7448 2191 4902
Giải năm 7815
Giải tư 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234
Giải ba 06587 30154
Giải nhì 01230
Giải nhất 60960
Đặc biệt 231348
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 14 15 20 26 30 34 38 39
47 48 48 54 55 60 87 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 30, 60
1 14, 15 1 91
2 20, 26 2
3 30, 34, 38, 39 3
4 47, 48, 48 4 14, 34, 54
5 54, 55 5 15, 55
6 60 6 26
7 7 47, 87
8 87, 88 8 38, 48, 48, 88
9 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 29-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 46
Giải bảy 533
Giải sáu 1134 9802 2878
Giải năm 9382
Giải tư 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880
Giải ba 31349 66778
Giải nhì 37028
Giải nhất 32730
Đặc biệt 818103
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 03 28 30 31 33 33 34 46
49 50 60 68 74 78 78 80 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 30, 50, 60, 80
1 1 31
2 28 2 82
3 30, 31, 33, 33, 34 3 33, 33
4 46, 49 4 34, 74
5 50 5
6 60, 68 6 46
7 74, 78, 78 7
8 80, 82 8 28, 68, 78, 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 02
Giải bảy 660
Giải sáu 1246 8641 3196
Giải năm 6794
Giải tư 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577
Giải ba 32238 50989
Giải nhì 32007
Giải nhất 39138
Đặc biệt 283250
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 07 10 13 38 38 41 46 50
60 77 78 87 87 88 89 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 10, 50, 60
1 10, 13 1 41
2 2 02
3 38, 38 3 13
4 41, 46 4 94
5 50 5
6 60 6 46, 96
7 77, 78 7 77, 87, 87
8 87, 87, 88, 89 8 38, 38, 78, 88
9 94, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 15-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 35
Giải bảy 940
Giải sáu 9230 2198 9766
Giải năm 9774
Giải tư 48236 50042 88706 36669 03323 24715 30509
Giải ba 13304 02310
Giải nhì 94672
Giải nhất 98625
Đặc biệt 393016
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 06 09 10 15 16 23 25 30
35 36 40 42 66 69 72 74 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 09 0 10, 30, 40
1 10, 15, 16 1
2 23, 25 2 42, 72
3 30, 35, 36 3 23
4 40, 42 4 74
5 5 15, 25, 35
6 66, 69 6 16, 36, 66
7 72, 74 7
8 8 98
9 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 08-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 04
Giải bảy 493
Giải sáu 2154 1214 6305
Giải năm 4243
Giải tư 33808 79955 44161 11535 83722 98237 44396
Giải ba 79395 17554
Giải nhì 40046
Giải nhất 15422
Đặc biệt 984032
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 05 08 14 22 22 32 35 37
43 46 54 54 55 61 93 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 08 0
1 14 1 61
2 22, 22 2 22, 22, 32
3 32, 35, 37 3 43, 93
4 43, 46 4 04, 14, 54, 54
5 54, 54, 55 5 35, 55, 95
6 61 6 46, 96
7 7 37
8 8
9 93, 95, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 01-12-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 176
Giải sáu 6676 0676 2276
Giải năm 1273
Giải tư 17460 51299 45813 83745 09446 36747 64790
Giải ba 32214 00132
Giải nhì 95506
Giải nhất 76490
Đặc biệt 193744
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
06 13 14 32 44 45 46 47 60
66 73 76 76 76 76 90 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 60, 90, 90
1 13, 14 1
2 2 32
3 32 3 13, 73
4 44, 45, 46, 47 4 14, 44
5 5 45
6 60, 66 6 46, 66, 76, 76, 76, 76
7 73, 76, 76, 76, 76 7 47
8 8
9 90, 90, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 24-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 73
Giải bảy 509
Giải sáu 6343 1249 1060
Giải năm 9346
Giải tư 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820
Giải ba 99153 21173
Giải nhì 23783
Giải nhất 48671
Đặc biệt 082055
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
04 09 14 20 37 43 46 49 53
55 60 71 73 73 83 88 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 20, 60
1 14 1 71
2 20 2 92
3 37 3 43, 53, 73, 73, 83
4 43, 46, 49 4 14
5 53, 55 5 55, 95
6 60 6 46
7 71, 73, 73 7 37
8 83, 88 8 88
9 92, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 17-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 67
Giải bảy 610
Giải sáu 6805 1377 2343
Giải năm 3799
Giải tư 35418 89002 80479 88549 78988 08002 91805
Giải ba 03905 89458
Giải nhì 23630
Giải nhất 10547
Đặc biệt 183971
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 02 05 05 05 10 18 30 43
47 49 58 67 71 77 79 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 05, 05, 05 0 10, 30
1 10, 18 1 71
2 2
3 30 3 43
4 43, 47, 49 4
5 58 5
6 67 6
7 71, 77, 79 7 47, 67, 77
8 88 8 18, 58, 88
9 99 9 49, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 10-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 87
Giải bảy 564
Giải sáu 1878 5446 3625
Giải năm 5025
Giải tư 50923 88342 94918 03625 33586 52200 00282
Giải ba 71972 00935
Giải nhì 80291
Giải nhất 76992
Đặc biệt 633597
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 18 23 25 25 25 35 42 46
64 72 78 82 86 87 91 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 18 1 91
2 23, 25, 25, 25 2 42, 72, 82, 92
3 35 3 23
4 42, 46 4 64
5 5 25, 25, 25, 35
6 64 6 46, 86
7 72, 78 7 87, 97
8 82, 86, 87 8 18, 78
9 91, 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 03-11-2020
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 92
Giải bảy 346
Giải sáu 1975 2535 9938
Giải năm 0698
Giải tư 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396
Giải ba 62883 67420
Giải nhì 87559
Giải nhất 23965
Đặc biệt 417509
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
09 09 20 24 35 38 43 46 53
59 65 69 75 83 88 92 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0 20
1 1
2 20, 24 2 92
3 35, 38 3 43, 53, 83
4 43, 46 4 24
5 53, 59 5 35, 65, 75
6 65, 69 6 46, 96
7 75 7
8 83, 88 8 38, 88, 98
9 92, 96, 98 9 59, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn