XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 32
Giải bảy 255
Giải sáu 7053 4171 1265
Giải năm 6105
Giải tư 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655
Giải ba 48165 49443
Giải nhì 45134
Giải nhất 97347
Đặc biệt 976599
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 05 17 28 32 34 43 47 53
55 55 64 65 65 71 83 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 17 1 71
2 28 2 32
3 32, 34 3 43, 53, 83
4 43, 47 4 34, 64, 94
5 53, 55, 55 5 55, 55, 65, 65
6 64, 65, 65 6
7 71 7 17, 47
8 83 8 28
9 94, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 24
Giải bảy 774
Giải sáu 3226 3043 7619
Giải năm 9198
Giải tư 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446
Giải ba 70819 57918
Giải nhì 85934
Giải nhất 88162
Đặc biệt 825744
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
06 17 18 19 19 19 24 25 26
34 43 44 46 61 62 71 74 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 17, 18, 19, 19, 19 1 61, 71
2 24, 25, 26 2 62
3 34 3 43
4 43, 44, 46 4 24, 34, 44, 74
5 5 25
6 61, 62 6 26, 46
7 71, 74 7 17
8 8 18, 98
9 98 9 19, 19, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 19-12-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 26
Giải bảy 733
Giải sáu 3726 5119 8821
Giải năm 2739
Giải tư 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936
Giải ba 17251 22921
Giải nhì 34015
Giải nhất 06975
Đặc biệt 797871
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
01 08 09 15 19 21 21 21 26
26 33 36 39 51 61 71 75 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 09 0
1 15, 19 1 21, 21, 21, 51, 61, 71
2 21, 21, 21, 26, 26 2
3 33, 36, 39 3 33
4 4 94
5 51 5 15, 75
6 61 6 26, 26, 36
7 71, 75 7
8 8
9 94 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 12-12-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 63
Giải bảy 221
Giải sáu 5659 6353 5290
Giải năm 1957
Giải tư 23259 94566 30730 76800 70306 77190 25910
Giải ba 72243 05919
Giải nhì 77814
Giải nhất 21333
Đặc biệt 790577
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
00 06 10 14 19 21 30 33 43
53 57 59 59 63 66 77 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 10, 30, 90, 90
1 10, 14, 19 1 21
2 21 2
3 30, 33 3 33, 43, 53, 63
4 43 4 14
5 53, 57, 59, 59 5
6 63, 66 6 66
7 77 7 57, 77
8 8
9 90, 90 9 19, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 05-12-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 26
Giải bảy 102
Giải sáu 8091 0720 9797
Giải năm 9047
Giải tư 43997 65078 59095 80641 38197 54531 06746
Giải ba 22122 15076
Giải nhì 47414
Giải nhất 34632
Đặc biệt 690886
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 14 20 22 26 31 32 41 46
47 76 78 86 91 95 97 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20
1 14 1 31, 41, 91
2 20, 22, 26 2 22, 32
3 31, 32 3
4 41, 46, 47 4 14
5 5 95
6 6 26, 46, 76, 86
7 76, 78 7 47, 97, 97, 97
8 86 8 78
9 91, 95, 97, 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 66
Giải bảy 522
Giải sáu 0745 8051 3356
Giải năm 3814
Giải tư 68306 08979 24851 45891 93691 57198 69738
Giải ba 79221 35253
Giải nhì 37730
Giải nhất 99228
Đặc biệt 387302
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 06 14 21 22 28 30 38 45
51 51 53 56 66 79 91 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 30
1 14 1 21, 51, 51, 91, 91
2 21, 22, 28 2 22
3 30, 38 3 53
4 45 4 14
5 51, 51, 53, 56 5 45
6 66 6 56, 66
7 79 7
8 8 28, 38, 98
9 91, 91, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 20
Giải bảy 295
Giải sáu 7521 0919 1516
Giải năm 5062
Giải tư 72239 75724 17525 80784 39384 83428 74027
Giải ba 70598 02773
Giải nhì 25138
Giải nhất 97615
Đặc biệt 981905
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
05 15 16 19 20 21 24 25 27
28 38 39 62 73 84 84 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 15, 16, 19 1 21
2 20, 21, 24, 25, 27, 28 2 62
3 38, 39 3 73
4 4 24, 84, 84
5 5 15, 25, 95
6 62 6 16
7 73 7 27
8 84, 84 8 28, 38, 98
9 95, 98 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 18
Giải bảy 270
Giải sáu 2987 9119 8725
Giải năm 7944
Giải tư 26312 51613 98883 33850 24715 02036 42440
Giải ba 06728 71725
Giải nhì 28220
Giải nhất 40231
Đặc biệt 363568
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
12 13 15 18 19 20 25 25 28
31 36 40 44 50 68 70 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 50, 70
1 12, 13, 15, 18, 19 1 31
2 20, 25, 25, 28 2 12
3 31, 36 3 13, 83
4 40, 44 4 44
5 50 5 15, 25, 25
6 68 6 36
7 70 7 87
8 83, 87 8 18, 28, 68
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 97
Giải bảy 283
Giải sáu 6789 8919 0025
Giải năm 2535
Giải tư 95848 91763 70555 59239 44632 99562 67863
Giải ba 04851 22312
Giải nhì 96622
Giải nhất 36638
Đặc biệt 584283
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
12 19 22 25 32 35 38 39 48
51 55 62 63 63 83 83 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 19 1 51
2 22, 25 2 12, 22, 32, 62
3 32, 35, 38, 39 3 63, 63, 83, 83
4 48 4
5 51, 55 5 25, 35, 55
6 62, 63, 63 6
7 7 97
8 83, 83, 89 8 38, 48
9 97 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 45
Giải bảy 064
Giải sáu 5235 3092 3097
Giải năm 1366
Giải tư 75920 27720 38910 48397 17089 24436 40127
Giải ba 63060 74483
Giải nhì 64482
Giải nhất 61644
Đặc biệt 641570
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 20 20 27 35 36 44 45 60
64 66 70 82 83 89 92 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 20, 60, 70
1 10 1
2 20, 20, 27 2 82, 92
3 35, 36 3 83
4 44, 45 4 44, 64
5 5 35, 45
6 60, 64, 66 6 36, 66
7 70 7 27, 97, 97
8 82, 83, 89 8
9 92, 97, 97 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn