XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 05-01-2021
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 11
Giải bảy 629
Giải sáu 0683 2815 0721
Giải năm 9055
Giải tư 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165
Giải ba 54470 93751
Giải nhì 34859
Giải nhất 91460
Đặc biệt 282263
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 05 11 13 15 21 29 38 51
52 55 59 60 63 65 70 83 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 60, 70
1 11, 13, 15 1 11, 21, 51
2 21, 29 2 52
3 38 3 13, 63, 83, 93
4 4
5 51, 52, 55, 59 5 15, 55, 65
6 60, 63, 65 6
7 70 7
8 83 8 38
9 93 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 29-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 05
Giải bảy 993
Giải sáu 6852 8217 0979
Giải năm 7425
Giải tư 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019
Giải ba 02080 10565
Giải nhì 92664
Giải nhất 39993
Đặc biệt 585231
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 13 17 19 25 27 31 36 47
52 64 65 73 79 80 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 80
1 13, 17, 19 1 31
2 25, 27 2 52
3 31, 36 3 13, 73, 93, 93
4 47 4 64
5 52 5 05, 25, 65
6 64, 65 6 36
7 73, 79 7 17, 27, 47
8 80 8 98
9 93, 93, 98 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 53
Giải bảy 962
Giải sáu 0138 4711 2551
Giải năm 0007
Giải tư 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879
Giải ba 95273 19516
Giải nhì 18726
Giải nhất 80247
Đặc biệt 151893
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 11 13 16 17 26 38 46 47
51 53 62 69 73 75 79 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 11, 13, 16, 17 1 11, 51
2 26 2 62
3 38 3 13, 53, 73, 93
4 46, 47 4
5 51, 53 5 75
6 62, 69 6 16, 26, 46
7 73, 75, 79 7 17, 47, 97
8 8 38
9 93, 97 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 95
Giải bảy 547
Giải sáu 8292 9615 9381
Giải năm 7098
Giải tư 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959
Giải ba 96311 22165
Giải nhì 14132
Giải nhất 03211
Đặc biệt 462072
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
11 11 13 15 26 32 47 57 59
62 63 65 68 72 81 92 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 11, 13, 15 1 11, 11, 81
2 26 2 32, 62, 72, 92
3 32 3 13, 63
4 47 4
5 57, 59 5 15, 65, 95
6 62, 63, 65, 68 6 26
7 72 7 47, 57
8 81 8 68, 98
9 92, 95, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 17
Giải bảy 322
Giải sáu 0695 4437 2582
Giải năm 5269
Giải tư 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612
Giải ba 84513 91339
Giải nhì 37343
Giải nhất 60751
Đặc biệt 340509
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
09 12 13 17 20 22 37 39 43
51 52 53 69 75 82 85 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 90
1 12, 13, 17 1 51
2 20, 22 2 12, 22, 52, 82
3 37, 39 3 13, 43, 53
4 43 4
5 51, 52, 53 5 75, 85, 95
6 69 6
7 75 7 17, 37
8 82, 85 8
9 90, 95 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-12-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 5419 8177 7991
Giải năm 3481
Giải tư 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939
Giải ba 32707 52829
Giải nhì 76217
Giải nhất 02141
Đặc biệt 983778
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 07 10 13 17 19 29 32 39
41 47 52 76 77 78 81 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 10
1 10, 13, 17, 19 1 41, 81, 91
2 29 2 32, 52
3 32, 39 3 13
4 41, 47 4
5 52 5 85
6 6 76
7 76, 77, 78 7 17, 47, 77
8 81, 85 8 78
9 91 9 19, 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 10
Giải bảy 001
Giải sáu 0384 4592 1720
Giải năm 9297
Giải tư 50640 49608 57248 27807 73211 45254 93071
Giải ba 46384 30205
Giải nhì 29846
Giải nhất 95485
Đặc biệt 390846
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 05 07 08 10 11 20 40 46
46 48 54 71 84 84 85 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07, 08 0 10, 20, 40
1 10, 11 1 11, 71
2 20 2 92
3 3
4 40, 46, 46, 48 4 54, 84, 84
5 54 5 85
6 6 46, 46
7 71 7 97
8 84, 84, 85 8 48
9 92, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 66
Giải bảy 187
Giải sáu 5026 2306 5349
Giải năm 8982
Giải tư 85433 00837 76424 39617 18628 17750 87356
Giải ba 44713 40842
Giải nhì 97130
Giải nhất 35492
Đặc biệt 897810
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 10 13 17 24 26 28 30 33
37 42 49 50 56 66 82 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 30, 50
1 10, 13, 17 1
2 24, 26, 28 2 42, 82, 92
3 30, 33, 37 3 13, 33
4 42, 49 4 24
5 50, 56 5
6 66 6 26, 56, 66
7 7 17, 37, 87
8 82, 87 8 28
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 10-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 13
Giải bảy 347
Giải sáu 4385 8213 8462
Giải năm 8187
Giải tư 76306 36895 73044 97296 87946 51352 26528
Giải ba 57787 58937
Giải nhì 92164
Giải nhất 02999
Đặc biệt 928851
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 13 13 28 37 44 46 47 51
52 62 64 85 87 87 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 13, 13 1 51
2 28 2 52, 62
3 37 3 13, 13
4 44, 46, 47 4 44, 64
5 51, 52 5 85, 95
6 62, 64 6 46, 96
7 7 37, 47, 87, 87
8 85, 87, 87 8 28
9 95, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 03-11-2020
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 40
Giải bảy 166
Giải sáu 5764 4561 0475
Giải năm 9320
Giải tư 31841 54051 65059 34860 58921 63623 16764
Giải ba 41598 61869
Giải nhì 59815
Giải nhất 31835
Đặc biệt 843778
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
15 20 21 23 35 40 41 51 59
60 61 64 64 66 69 75 78 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 60
1 15 1 21, 41, 51, 61
2 20, 21, 23 2
3 35 3 23
4 40, 41 4 64, 64
5 51, 59 5 15, 35, 75
6 60, 61, 64, 64, 66, 69 6 66
7 75, 78 7
8 8 78, 98
9 98 9 59, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn