XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-01-2021
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 75
Giải bảy 972
Giải sáu 2535 3415 5888
Giải năm 9070
Giải tư 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924
Giải ba 57169 67303
Giải nhì 16524
Giải nhất 00806
Đặc biệt 145743
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 06 15 21 24 24 29 35 43
43 69 70 72 75 77 86 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 70
1 15 1 21, 91
2 21, 24, 24, 29 2 72
3 35 3 43, 43
4 43, 43 4 24, 24
5 5 15, 35, 75
6 69 6 86
7 70, 72, 75, 77 7 77
8 86, 88 8 88
9 91 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-12-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 82
Giải bảy 793
Giải sáu 0621 6250 9024
Giải năm 5182
Giải tư 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944
Giải ba 43519 19270
Giải nhì 71983
Giải nhất 19210
Đặc biệt 381510
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
10 10 17 19 21 24 39 44 50
52 53 70 82 82 83 87 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 50, 70, 90
1 10, 10, 17, 19 1 21
2 21, 24 2 52, 82, 82
3 39 3 53, 83, 93
4 44 4 24, 44
5 50, 52, 53 5
6 6
7 70 7 17, 87
8 82, 82, 83, 87 8
9 90, 93 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-12-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 35
Giải bảy 256
Giải sáu 3850 3180 8164
Giải năm 3930
Giải tư 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245
Giải ba 31269 95940
Giải nhì 98311
Giải nhất 21726
Đặc biệt 596860
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 11 11 21 23 26 30 35 40
42 45 49 50 56 60 64 69 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 40, 50, 60, 80
1 11, 11 1 11, 11, 21
2 21, 23, 26 2 42
3 30, 35 3 23
4 40, 42, 45, 49 4 64
5 50, 56 5 35, 45
6 60, 64, 69 6 26, 56
7 7
8 80 8
9 9 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-12-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 65
Giải bảy 719
Giải sáu 3855 4729 6085
Giải năm 0841
Giải tư 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827
Giải ba 17110 23891
Giải nhì 16769
Giải nhất 47565
Đặc biệt 296215
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 10 15 19 27 29 41 43 49
52 54 55 65 65 69 73 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 10
1 10, 15, 19 1 41, 91
2 27, 29 2 52
3 3 43, 73
4 41, 43, 49 4 54
5 52, 54, 55 5 15, 55, 65, 65, 85
6 65, 65, 69 6
7 73 7 27
8 85 8
9 91 9 19, 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-12-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 15
Giải bảy 720
Giải sáu 0199 7577 6966
Giải năm 9523
Giải tư 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139
Giải ba 64265 20653
Giải nhì 52541
Giải nhất 35199
Đặc biệt 327742
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 13 15 20 23 33 39 41 42
48 53 65 66 77 84 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20
1 13, 15 1 41
2 20, 23 2 42
3 33, 39 3 13, 23, 33, 53
4 41, 42, 48 4 84
5 53 5 15, 65
6 65, 66 6 66
7 77 7 77
8 84 8 48, 98
9 98, 99, 99 9 39, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 65
Giải bảy 487
Giải sáu 5913 3635 8638
Giải năm 7492
Giải tư 95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974
Giải ba 24824 85966
Giải nhì 39255
Giải nhất 36746
Đặc biệt 952289
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
13 15 20 24 35 38 39 46 55
58 63 65 65 66 74 87 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 13, 15 1
2 20, 24 2 92
3 35, 38, 39 3 13, 63
4 46 4 24, 74
5 55, 58 5 15, 35, 55, 65, 65
6 63, 65, 65, 66 6 46, 66
7 74 7 87
8 87, 89 8 38, 58
9 92 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 21
Giải bảy 510
Giải sáu 6299 1228 4551
Giải năm 8112
Giải tư 53324 22886 38765 51295 55130 04076 11710
Giải ba 32536 93716
Giải nhì 44038
Giải nhất 29169
Đặc biệt 107953
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
10 10 12 16 21 24 28 30 36
38 51 53 65 69 76 86 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 30
1 10, 10, 12, 16 1 21, 51
2 21, 24, 28 2 12
3 30, 36, 38 3 53
4 4 24
5 51, 53 5 65, 95
6 65, 69 6 16, 36, 76, 86
7 76 7
8 86 8 28, 38
9 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 80
Giải bảy 139
Giải sáu 1148 6015 2028
Giải năm 3184
Giải tư 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752
Giải ba 32030 82766
Giải nhì 68136
Giải nhất 49071
Đặc biệt 430340
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
15 28 30 36 37 38 39 40 44
48 52 60 66 71 79 80 84 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 40, 60, 80
1 15 1 71
2 28 2 52
3 30, 36, 37, 38, 39 3
4 40, 44, 48 4 44, 84
5 52 5 15
6 60, 66 6 36, 66
7 71, 79 7 37, 97
8 80, 84 8 28, 38, 48
9 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 74
Giải bảy 505
Giải sáu 0313 7548 0546
Giải năm 0741
Giải tư 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781
Giải ba 61473 24933
Giải nhì 80290
Giải nhất 92922
Đặc biệt 026530
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 13 16 22 28 30 33 41 45
46 48 53 63 73 74 81 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30, 90, 90
1 13, 16 1 41, 81
2 22, 28 2 22
3 30, 33 3 13, 33, 53, 63, 73
4 41, 45, 46, 48 4 74
5 53 5 45
6 63 6 16, 46
7 73, 74 7
8 81 8 28, 48
9 90, 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 79
Giải bảy 277
Giải sáu 2015 0004 9892
Giải năm 2471
Giải tư 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575
Giải ba 50245 53494
Giải nhì 01736
Giải nhất 85259
Đặc biệt 766039
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
04 11 12 15 16 25 28 36 39
45 57 59 71 75 77 79 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 11, 12, 15, 16 1 11, 71
2 25, 28 2 12, 92
3 36, 39 3
4 45 4 94
5 57, 59 5 15, 25, 45, 75
6 6 16, 36
7 71, 75, 77, 79 7 57, 77
8 8 28
9 92, 94 9 39, 59, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website .

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website , các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn