XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 25
Giải bảy 415
Giải sáu 1161 2788 4295
Giải năm 2299
Giải tư 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443
Giải ba 74099 05998
Giải nhì 36663
Giải nhất 49907
Đặc biệt 281831
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 15 15 20 25 31 34 41 42
43 52 61 63 88 95 98 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 15, 15 1 31, 41, 61
2 20, 25 2 42, 52
3 31, 34 3 43, 63
4 41, 42, 43 4 34
5 52 5 15, 15, 25, 95
6 61, 63 6
7 7
8 88 8 88, 98
9 95, 98, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 21
Giải bảy 654
Giải sáu 9698 8754 0515
Giải năm 8844
Giải tư 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474
Giải ba 81201 10322
Giải nhì 17328
Giải nhất 70174
Đặc biệt 870249
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 15 21 22 27 28 44 49 51
54 54 59 59 70 74 74 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 70
1 15 1 21, 51
2 21, 22, 27, 28 2 22, 92
3 3
4 44, 49 4 44, 54, 54, 74, 74
5 51, 54, 54, 59, 59 5 15
6 6
7 70, 74, 74 7 27
8 8 28, 98
9 92, 98 9 49, 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 48
Giải bảy 472
Giải sáu 6515 9302 8273
Giải năm 5785
Giải tư 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825
Giải ba 17076 48524
Giải nhì 85101
Giải nhất 30601
Đặc biệt 747987
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 01 02 09 15 24 25 37 48
51 67 72 73 76 79 81 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 02, 09 0
1 15 1 51, 81
2 24, 25 2 72
3 37 3 73
4 48 4 24
5 51 5 15, 25, 85
6 67 6 76
7 72, 73, 76, 79 7 37, 67, 87
8 81, 85, 87 8 48
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 70
Giải bảy 902
Giải sáu 0808 9434 5630
Giải năm 5894
Giải tư 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143
Giải ba 84036 59380
Giải nhì 74587
Giải nhất 56452
Đặc biệt 100435
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 05 08 08 18 21 30 34 35
36 43 43 52 70 80 83 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08, 08 0 30, 70, 80
1 18 1 21
2 21 2 52
3 30, 34, 35, 36 3 43, 43, 83
4 43, 43 4 34, 94
5 52 5 35
6 6 36
7 70 7 87
8 80, 83, 87 8 18
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-12-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 91
Giải bảy 540
Giải sáu 3045 9485 3570
Giải năm 9984
Giải tư 08429 08343 57300 81618 66523 18123 18242
Giải ba 33251 82463
Giải nhì 40995
Giải nhất 27537
Đặc biệt 546922
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 18 22 23 23 29 37 40 42
43 45 51 63 70 84 85 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40, 70
1 18 1 51, 91
2 22, 23, 23, 29 2 22, 42
3 37 3 23, 23, 43, 63
4 40, 42, 43, 45 4 84
5 51 5 45, 85, 95
6 63 6
7 70 7 37
8 84, 85 8 18
9 91, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 08
Giải bảy 337
Giải sáu 8457 0282 3171
Giải năm 9715
Giải tư 32083 63663 35031 49704 41452 12951 74840
Giải ba 35826 25016
Giải nhì 45340
Giải nhất 28825
Đặc biệt 663755
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 08 15 16 25 26 31 37 40
40 51 52 55 57 63 71 82 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 40, 40
1 15, 16 1 31, 51, 71
2 25, 26 2 52, 82
3 31, 37 3 63, 83
4 40, 40 4
5 51, 52, 55, 57 5 15, 25, 55
6 63 6 16, 26
7 71 7 37, 57
8 82, 83 8 08
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 39
Giải bảy 812
Giải sáu 7872 6831 8017
Giải năm 7866
Giải tư 36568 94157 67907 31038 59176 62242 24553
Giải ba 39827 38239
Giải nhì 66616
Giải nhất 64692
Đặc biệt 768436
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
07 12 16 17 27 31 36 38 39
39 42 53 57 66 68 72 76 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 12, 16, 17 1 31
2 27 2 12, 42, 72, 92
3 31, 36, 38, 39, 39 3 53
4 42 4
5 53, 57 5
6 66, 68 6 16, 36, 66, 76
7 72, 76 7 17, 27, 57
8 8 38, 68
9 92 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 93
Giải bảy 538
Giải sáu 1964 2261 3475
Giải năm 2302
Giải tư 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936
Giải ba 20391 00064
Giải nhì 95955
Giải nhất 65449
Đặc biệt 268317
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 02 14 17 33 34 36 38 38
49 55 61 62 64 64 75 91 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02 0
1 14, 17 1 61, 91
2 2 62
3 33, 34, 36, 38, 38 3 33, 93
4 49 4 14, 34, 64, 64
5 55 5 55, 75
6 61, 62, 64, 64 6 36
7 75 7 17
8 8 38, 38
9 91, 93 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 58
Giải bảy 380
Giải sáu 8006 2753 3348
Giải năm 8593
Giải tư 90097 86000 56273 73383 74138 28015 92321
Giải ba 78754 13979
Giải nhì 12999
Giải nhất 75324
Đặc biệt 220121
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 06 15 21 21 24 38 48 53
54 58 73 79 80 83 93 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 80
1 15 1 21, 21
2 21, 21, 24 2
3 38 3 53, 73, 83, 93
4 48 4 24, 54
5 53, 54, 58 5 15
6 6
7 73, 79 7 97
8 80, 83 8 38, 48, 58
9 93, 97, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 01
Giải bảy 225
Giải sáu 0999 3363 9416
Giải năm 2984
Giải tư 32615 92912 33303 56570 99197 44420 48029
Giải ba 83653 52839
Giải nhì 58486
Giải nhất 25131
Đặc biệt 754859
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 03 12 15 16 20 25 29 31
39 53 59 63 70 84 86 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 20, 70
1 12, 15, 16 1 01, 31
2 20, 25, 29 2 12
3 31, 39 3 53, 63
4 4 84
5 53, 59 5 15, 25
6 63 6 16, 86
7 70 7 97
8 84, 86 8
9 97, 99 9 29, 39, 59, 99

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn