XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 76
Giải bảy 852
Giải sáu 4224 5358 5571
Giải năm 8440
Giải tư 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480
Giải ba 98788 36481
Giải nhì 23413
Giải nhất 53732
Đặc biệt 366980
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
13 13 24 32 40 52 58 66 71
73 74 76 79 80 80 81 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80, 80
1 13, 13 1 71, 81
2 24 2 32, 52
3 32 3 13, 13, 73, 93
4 40 4 24, 74
5 52, 58 5
6 66 6 66, 76
7 71, 73, 74, 76, 79 7
8 80, 80, 81, 88 8 58, 88
9 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 74
Giải bảy 116
Giải sáu 9578 2920 2898
Giải năm 4468
Giải tư 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901
Giải ba 70793 89569
Giải nhì 87659
Giải nhất 42416
Đặc biệt 885252
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 16 16 20 27 46 51 52 59
68 69 74 78 85 87 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 16, 16 1 51
2 20, 27 2 52
3 3 93, 93
4 46 4 74
5 51, 52, 59 5 85
6 68, 69 6 16, 16, 46
7 74, 78 7 27, 87
8 85, 87 8 68, 78, 98
9 93, 93, 98 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-12-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 99
Giải bảy 387
Giải sáu 5262 3998 2293
Giải năm 4677
Giải tư 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072
Giải ba 21620 63206
Giải nhì 90677
Giải nhất 17063
Đặc biệt 287825
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
05 06 15 16 20 25 62 63 67
72 77 77 79 87 93 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 20
1 15, 16 1
2 20, 25 2 62, 72
3 3 63, 93
4 4 94
5 5 15, 25
6 62, 63, 67 6 16
7 72, 77, 77, 79 7 67, 77, 77, 87
8 87 8 98
9 93, 94, 98, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-12-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 58
Giải bảy 056
Giải sáu 2846 6812 4044
Giải năm 2660
Giải tư 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315
Giải ba 70048 20088
Giải nhì 26554
Giải nhất 68293
Đặc biệt 899104
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 06 12 15 37 44 46 48 54
56 58 60 79 88 90 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 60, 90
1 12, 15 1
2 2 12
3 37 3 93, 93
4 44, 46, 48 4 44, 54
5 54, 56, 58 5 15
6 60 6 46, 56
7 79 7 37
8 88 8 48, 58, 88, 98
9 90, 93, 93, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-12-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 45
Giải bảy 993
Giải sáu 0269 0187 6560
Giải năm 7500
Giải tư 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159
Giải ba 12050 03026
Giải nhì 48265
Giải nhất 34411
Đặc biệt 340364
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
00 11 26 32 45 50 53 59 60
60 64 65 68 69 70 87 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 60, 60, 70
1 11 1 11
2 26 2 32
3 32 3 53, 93
4 45 4 64
5 50, 53, 59 5 45, 65
6 60, 60, 64, 65, 68, 69 6 26
7 70 7 87, 87
8 87, 87 8 68
9 93 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 29-11-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 93
Giải bảy 655
Giải sáu 5821 7389 5933
Giải năm 4427
Giải tư 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678
Giải ba 89838 52462
Giải nhì 28339
Giải nhất 14264
Đặc biệt 307023
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
21 23 27 33 38 39 46 54 55
62 64 78 79 81 89 93 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 1 21, 81
2 21, 23, 27 2 62
3 33, 38, 39 3 23, 33, 93, 93, 93
4 46 4 54, 64
5 54, 55 5 55
6 62, 64 6 46
7 78, 79 7 27
8 81, 89 8 38, 78
9 93, 93, 93 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-11-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 12
Giải bảy 177
Giải sáu 5165 7816 0911
Giải năm 0094
Giải tư 35781 76399 22858 49020 00168 34577 55360
Giải ba 97987 16282
Giải nhì 91549
Giải nhất 12266
Đặc biệt 084616
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
11 12 16 16 20 49 58 60 65
66 68 77 77 81 82 87 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60
1 11, 12, 16, 16 1 11, 81
2 20 2 12, 82
3 3
4 49 4 94
5 58 5 65
6 60, 65, 66, 68 6 16, 16, 66
7 77, 77 7 77, 77, 87
8 81, 82, 87 8 58, 68
9 94, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-11-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 35
Giải bảy 602
Giải sáu 0223 3983 0907
Giải năm 0334
Giải tư 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150
Giải ba 88421 23016
Giải nhì 96835
Giải nhất 65209
Đặc biệt 754876
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
02 07 09 10 16 21 23 34 35
35 36 40 50 56 70 76 83 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 09 0 10, 40, 50, 70
1 10, 16 1 21
2 21, 23 2
3 34, 35, 35, 36 3 23, 83
4 40 4 34
5 50, 56 5 35, 35
6 6 16, 36, 56, 76
7 70, 76 7
8 83 8 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 08-11-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 16
Giải bảy 509
Giải sáu 4684 0604 1864
Giải năm 7986
Giải tư 73045 87568 05744 29349 18851 60999 37099
Giải ba 63218 17945
Giải nhì 36767
Giải nhất 83976
Đặc biệt 389547
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 09 16 18 44 45 45 47 49
51 64 67 68 76 84 86 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0
1 16, 18 1 51
2 2
3 3
4 44, 45, 45, 47, 49 4 44, 64, 84
5 51 5 45, 45
6 64, 67, 68 6 16, 76, 86
7 76 7 47, 67
8 84, 86 8 18, 68
9 99, 99 9 49, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 01-11-2020
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 54
Giải bảy 194
Giải sáu 1027 7869 9557
Giải năm 6246
Giải tư 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755
Giải ba 83330 31238
Giải nhì 77223
Giải nhất 61236
Đặc biệt 962273
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 07 11 12 23 27 30 36 38
38 41 46 54 55 57 69 73 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0 30
1 11, 12 1 11, 41
2 23, 27 2 12
3 30, 36, 38, 38 3 23, 73
4 41, 46 4 54, 94
5 54, 55, 57 5 55
6 69 6 36, 46
7 73 7 27, 57
8 8 38, 38
9 94 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG

Xổ số Kiên Giang (XSKG) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Nam và được nhiều người tham gia. Mỗi tờ vé xổ số Kiên Giang hôm nay có giá 10.000 đồng có thể mang lại cho các bạn cơ hội trúng 2 tỷ đồng cùng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn khác.

1. Lịch mở thưởng kết quả xổ số Kiên Giang (KQXSKG)

KQXSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được quay đều đặn vào ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.

2. Cách xem kết quả xổ số Kiên Giang hàng tuần tại

Các bạn có thể theo dõi xổ số Kiên Giang chủ nhật quay số mở thưởng bằng cách truy cập vào trang XoSo88TV, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Các bạn chỉ cần mở website lên và để nguyên màn hình, không cần tải lại trang, kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang được tự động hiển thị đảm bảo nhanh và chính xác nhất.

Nếu bỏ lỡ buổi quay thưởng xổ số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiên Giang hàng tuần, xổ số Kiên Giang tuần rồi và những tuần trước đó. Trang kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay – lưu chi tiết KQXSKG trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện xem lại.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất

Các bạn có thể dò KQXS Kiên Giang hàng tuần cực nhanh chỉ với 2 số cuối, bạn so sánh 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tờ vé số với bảng lô tô đầu đuôi, nếu khớp thì các bạn tiếp tục so tiếp lên bảng kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang một cách chi tiết để biết mình trúng giải gì. Nếu không trùng thì đồng nghĩa rằng bạn không trúng giải xổ số Kiên Giang chủ nhật nào.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang hôm nay có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam tỉnh Kiên Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Kiên Giang mới nhất

Khi trúng thưởng xổ số Kiên Giang 30 ngày các bạn có thể liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang (XSKT Kiên Giang)

Địa chỉ:

  • 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 077-3873040 - 3873061 - Fax: 077-3873040 - 077.3871000).
  • Chi nhánh Sài Gòn - Địa chỉ: 152 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 0839.238468 - Fax: 0839.238469).
  • Chi nhánh miền Đông - Địa chỉ: Số 1, khu A Trường Sơn, P.15, Q.10. TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại/ Fax: 08.6264.7030).
  • Chi nhánh miền Tây - Địa chỉ: 16 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710.3764.182 - Fax: 0710.3764.183).

 

Xem thêm
Thu gọn