XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 61
Giải bảy 242
Giải sáu 8986 9330 4614
Giải năm 1310
Giải tư 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145
Giải ba 92732 32906
Giải nhì 97786
Giải nhất 30428
Đặc biệt 693324
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 10 14 18 24 28 30 31 32
41 42 42 45 61 62 86 86 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 30
1 10, 14, 18 1 31, 41, 61
2 24, 28 2 32, 42, 42, 62
3 30, 31, 32 3
4 41, 42, 42, 45 4 14, 24
5 5 45
6 61, 62 6 86, 86
7 7
8 86, 86 8 18, 28, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 88
Giải bảy 129
Giải sáu 9120 4049 9180
Giải năm 5878
Giải tư 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913
Giải ba 11099 88287
Giải nhì 76766
Giải nhất 31935
Đặc biệt 228914
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
13 14 14 20 29 35 35 39 49
58 62 66 70 78 80 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 70, 80
1 13, 14, 14 1
2 20, 29 2 62
3 35, 35, 39 3 13
4 49 4 14, 14
5 58 5 35, 35
6 62, 66 6 66
7 70, 78 7 87
8 80, 87, 88 8 58, 78, 88
9 99 9 29, 39, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 96
Giải bảy 820
Giải sáu 6467 8068 7363
Giải năm 8331
Giải tư 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202
Giải ba 97767 58283
Giải nhì 05085
Giải nhất 21808
Đặc biệt 546044
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 02 05 08 20 27 31 44 54
63 67 67 68 83 85 89 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 05, 08 0 20
1 1 31
2 20, 27 2
3 31 3 63, 83
4 44 4 44, 54
5 54 5 85, 95
6 63, 67, 67, 68 6 96
7 7 27, 67, 67
8 83, 85, 89 8 68
9 95, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 54
Giải bảy 813
Giải sáu 3052 9031 5320
Giải năm 1742
Giải tư 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146
Giải ba 35833 52751
Giải nhì 69103
Giải nhất 23585
Đặc biệt 204767
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 03 09 13 20 31 33 33 42
46 51 52 54 67 72 73 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 09 0 20
1 13 1 31, 51
2 20 2 42, 52, 72
3 31, 33, 33 3 13, 33, 33, 73
4 42, 46 4 54
5 51, 52, 54 5 85
6 67 6 46
7 72, 73 7 67
8 85, 89 8
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 75
Giải bảy 986
Giải sáu 1762 6615 8295
Giải năm 0841
Giải tư 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525
Giải ba 56168 10140
Giải nhì 18435
Giải nhất 50634
Đặc biệt 008362
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
15 21 25 34 35 40 41 62 62
63 64 65 68 73 75 76 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 15 1 21, 41
2 21, 25 2 62, 62
3 34, 35 3 63, 73
4 40, 41 4 34, 64
5 5 15, 25, 35, 65, 75, 95
6 62, 62, 63, 64, 65, 68 6 76, 86
7 73, 75, 76 7
8 86 8 68
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 45
Giải bảy 545
Giải sáu 4829 7552 0990
Giải năm 0081
Giải tư 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517
Giải ba 76219 79653
Giải nhì 21020
Giải nhất 34705
Đặc biệt 818600
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 02 05 10 17 19 20 26 29
32 41 45 45 52 53 61 81 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 05 0 10, 20, 90
1 10, 17, 19 1 41, 61, 81
2 20, 26, 29 2 32, 52
3 32 3 53
4 41, 45, 45 4
5 52, 53 5 45, 45
6 61 6 26
7 7 17
8 81 8
9 90 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 71
Giải bảy 242
Giải sáu 7703 6454 2449
Giải năm 6175
Giải tư 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035
Giải ba 24238 14611
Giải nhì 18969
Giải nhất 91478
Đặc biệt 091113
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 04 11 13 35 38 42 49 54
59 64 65 68 69 71 75 78 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0
1 11, 13 1 11, 71
2 2 42
3 35, 38 3 13
4 42, 49 4 54, 64
5 54, 59 5 35, 65, 75, 85
6 64, 65, 68, 69 6
7 71, 75, 78 7
8 85 8 38, 68, 78
9 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 05
Giải bảy 940
Giải sáu 9312 9602 8661
Giải năm 7643
Giải tư 08353 33367 90968 52588 48569 00536 96909
Giải ba 04461 00647
Giải nhì 04281
Giải nhất 83178
Đặc biệt 678501
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 02 05 09 12 36 40 43 47
53 61 61 67 68 69 78 81 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05, 09 0 40
1 12 1 61, 61, 81
2 2 12
3 36 3 43, 53
4 40, 43, 47 4
5 53 5 05
6 61, 61, 67, 68, 69 6 36
7 78 7 47, 67
8 81, 88 8 68, 78, 88
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 30
Giải bảy 695
Giải sáu 3992 0566 9440
Giải năm 6894
Giải tư 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857
Giải ba 82501 77118
Giải nhì 73670
Giải nhất 10149
Đặc biệt 580653
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 01 18 28 30 36 40 49 53
57 58 63 66 70 92 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 30, 40, 70
1 18 1
2 28 2 92
3 30, 36 3 53, 63, 93
4 40, 49 4 94
5 53, 57, 58 5 95
6 63, 66 6 36, 66
7 70 7 57
8 8 18, 28, 58
9 92, 93, 94, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-12-2020
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 54
Giải bảy 161
Giải sáu 4448 6976 7787
Giải năm 3783
Giải tư 61437 73495 32607 84028 63397 44364 94070
Giải ba 92754 93185
Giải nhì 17048
Giải nhất 62711
Đặc biệt 575885
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 11 28 37 48 48 54 54 61
64 70 76 83 85 85 87 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 70
1 11 1 11, 61
2 28 2
3 37 3 83
4 48, 48 4 54, 54, 64
5 54, 54 5 85, 85, 95
6 61, 64 6 76
7 70, 76 7 37, 87, 97
8 83, 85, 85, 87 8 28, 48, 48
9 95, 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn