XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 02-01-2021
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 91
Giải bảy 595
Giải sáu 8935 9924 6247
Giải năm 6010
Giải tư 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709
Giải ba 37846 74806
Giải nhì 64309
Giải nhất 51473
Đặc biệt 857942
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
06 09 09 10 24 35 35 42 46
47 49 71 73 83 88 91 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09, 09 0 10
1 10 1 71, 91, 91
2 24 2 42
3 35, 35 3 73, 83
4 42, 46, 47, 49 4 24
5 5 35, 35, 95
6 6 46
7 71, 73 7 47
8 83, 88 8 88
9 91, 91, 95 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 26-12-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 63
Giải bảy 112
Giải sáu 3898 1311 1172
Giải năm 0987
Giải tư 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332
Giải ba 34487 91646
Giải nhì 81864
Giải nhất 00813
Đặc biệt 315906
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 01 06 11 12 13 14 17 32
40 46 63 64 66 72 87 87 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06 0 40
1 11, 12, 13, 14, 17 1 11
2 2 12, 32, 72
3 32 3 13, 63
4 40, 46 4 14, 64
5 5
6 63, 64, 66 6 46, 66
7 72 7 17, 87, 87
8 87, 87 8 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 19-12-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 59
Giải bảy 946
Giải sáu 9104 6934 1886
Giải năm 1992
Giải tư 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268
Giải ba 98715 79941
Giải nhì 89348
Giải nhất 06096
Đặc biệt 719126
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
04 15 26 34 41 46 48 59 64
66 68 71 85 86 92 93 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 15 1 41, 71
2 26 2 92
3 34 3 93
4 41, 46, 48 4 34, 64
5 59 5 15, 85
6 64, 66, 68 6 26, 46, 66, 86, 96
7 71 7 97
8 85, 86 8 48, 68
9 92, 93, 96, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 12-12-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 47
Giải bảy 171
Giải sáu 6266 9780 3874
Giải năm 7805
Giải tư 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015
Giải ba 44475 06054
Giải nhì 66286
Giải nhất 85918
Đặc biệt 826349
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 05 15 17 18 29 47 49 54
54 66 71 74 75 77 80 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 80
1 15, 17, 18 1 71
2 29 2
3 3
4 47, 49 4 54, 54, 74, 84
5 54, 54 5 15, 75
6 66 6 66, 86
7 71, 74, 75, 77 7 17, 47, 77
8 80, 84, 86 8 18
9 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 05-12-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 53
Giải bảy 360
Giải sáu 9933 2612 5823
Giải năm 4237
Giải tư 32725 20679 97862 34092 73340 57618 23784
Giải ba 87877 05159
Giải nhì 01388
Giải nhất 44224
Đặc biệt 885163
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
12 18 23 24 25 33 37 40 53
59 60 62 63 77 79 84 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60
1 12, 18 1
2 23, 24, 25 2 12, 62, 92
3 33, 37 3 23, 33, 53, 63
4 40 4 24, 84
5 53, 59 5 25
6 60, 62, 63 6
7 77, 79 7 37, 77
8 84, 88 8 18, 88
9 92 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-11-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 72
Giải bảy 793
Giải sáu 6275 1821 4018
Giải năm 5712
Giải tư 39190 36067 49374 12680 32697 22043 22539
Giải ba 05398 11313
Giải nhì 41648
Giải nhất 95672
Đặc biệt 868268
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
12 13 18 21 39 43 48 67 68
72 72 74 75 80 90 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80, 90
1 12, 13, 18 1 21
2 21 2 12, 72, 72
3 39 3 13, 43, 93
4 43, 48 4 74
5 5 75
6 67, 68 6
7 72, 72, 74, 75 7 67, 97
8 80 8 18, 48, 68, 98
9 90, 93, 97, 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 21-11-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 54
Giải bảy 228
Giải sáu 9637 0472 4764
Giải năm 0307
Giải tư 07389 66486 05310 89282 51183 96373 77183
Giải ba 12741 73195
Giải nhì 85158
Giải nhất 38200
Đặc biệt 846977
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 07 10 28 37 41 54 58 64
72 73 77 82 83 83 86 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 10
1 10 1 41
2 28 2 72, 82
3 37 3 73, 83, 83
4 41 4 54, 64
5 54, 58 5 95
6 64 6 86
7 72, 73, 77 7 37, 77
8 82, 83, 83, 86, 89 8 28, 58
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 14-11-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 38
Giải bảy 865
Giải sáu 7988 3950 9126
Giải năm 5952
Giải tư 44240 99592 21782 52560 83982 39214 95550
Giải ba 67832 34347
Giải nhì 92901
Giải nhất 71926
Đặc biệt 499992
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 14 26 26 32 38 40 47 50
50 52 60 65 82 82 88 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 50, 50, 60
1 14 1
2 26, 26 2 32, 52, 82, 82, 92, 92
3 32, 38 3
4 40, 47 4 14
5 50, 50, 52 5 65
6 60, 65 6 26, 26
7 7 47
8 82, 82, 88 8 38, 88
9 92, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 07-11-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 80
Giải bảy 203
Giải sáu 4045 0486 1669
Giải năm 8837
Giải tư 02114 14474 08211 32864 38729 86447 26862
Giải ba 49333 75598
Giải nhì 67439
Giải nhất 12884
Đặc biệt 090456
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 11 14 29 33 37 39 45 47
56 62 64 69 74 80 84 86 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 80
1 11, 14 1 11
2 29 2 62
3 33, 37, 39 3 33
4 45, 47 4 14, 64, 74, 84
5 56 5 45
6 62, 64, 69 6 56, 86
7 74 7 37, 47
8 80, 84, 86 8 98
9 98 9 29, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 31-10-2020
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 19
Giải bảy 480
Giải sáu 3889 2382 0369
Giải năm 2032
Giải tư 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215
Giải ba 33425 71237
Giải nhì 56633
Giải nhất 58066
Đặc biệt 411083
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
09 15 19 25 28 32 33 37 39
40 41 49 66 69 80 82 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 80
1 15, 19 1 41
2 25, 28 2 32, 82
3 32, 33, 37, 39 3 33, 83
4 40, 41, 49 4
5 5 15, 25
6 66, 69 6 66
7 7 37
8 80, 82, 83, 89 8 28
9 9 19, 39, 49, 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn