XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 82
Giải bảy 867
Giải sáu 8781 2462 3583
Giải năm 9583
Giải tư 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255
Giải ba 90104 74861
Giải nhì 62069
Giải nhất 74349
Đặc biệt 244959
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 04 32 45 49 50 55 59 61
62 67 69 81 82 83 83 84 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 50, 90
1 1 61, 81
2 2 32, 62, 82
3 32 3 83, 83
4 45, 49 4 84
5 50, 55, 59 5 45, 55
6 61, 62, 67, 69 6
7 7 67
8 81, 82, 83, 83, 84 8
9 90 9 49, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 95
Giải bảy 459
Giải sáu 3477 1830 7699
Giải năm 2912
Giải tư 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065
Giải ba 03040 76193
Giải nhì 26267
Giải nhất 03424
Đặc biệt 380085
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
12 17 20 24 30 40 54 56 59
65 67 71 77 84 85 93 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 40
1 12, 17 1 71
2 20, 24 2 12
3 30 3 93
4 40 4 24, 54, 84
5 54, 56, 59 5 65, 85, 95
6 65, 67 6 56
7 71, 77 7 17, 67, 77
8 84, 85 8
9 93, 95, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 11
Giải bảy 859
Giải sáu 8391 9479 7094
Giải năm 4726
Giải tư 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270
Giải ba 16220 88380
Giải nhì 09309
Giải nhất 80180
Đặc biệt 696867
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
09 11 15 17 20 26 59 61 67
70 72 79 80 80 84 85 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 70, 80, 80
1 11, 15, 17 1 11, 61, 91
2 20, 26 2 72
3 3
4 4 84, 94
5 59 5 15, 85
6 61, 67 6 26
7 70, 72, 79 7 17, 67
8 80, 80, 84, 85 8
9 91, 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-12-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 78
Giải bảy 210
Giải sáu 6594 9760 0562
Giải năm 6277
Giải tư 98974 00368 01128 06749 37839 22634 93796
Giải ba 61782 02169
Giải nhì 37884
Giải nhất 40994
Đặc biệt 819479
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
10 28 34 39 49 60 62 68 69
74 77 78 79 82 84 94 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60
1 10 1
2 28 2 62, 82
3 34, 39 3
4 49 4 34, 74, 84, 94, 94
5 5
6 60, 62, 68, 69 6 96
7 74, 77, 78, 79 7 77
8 82, 84 8 28, 68, 78
9 94, 94, 96 9 39, 49, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-12-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 23
Giải bảy 940
Giải sáu 9727 3118 3461
Giải năm 4428
Giải tư 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602
Giải ba 43802 55314
Giải nhì 85779
Giải nhất 22258
Đặc biệt 757684
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 02 14 18 18 20 23 27 28
39 40 43 58 61 75 79 82 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02 0 20, 40
1 14, 18, 18 1 61
2 20, 23, 27, 28 2 82
3 39 3 23, 43
4 40, 43 4 14, 84
5 58 5 75
6 61 6
7 75, 79 7 27
8 82, 84 8 18, 18, 28, 58
9 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 30-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 08
Giải bảy 452
Giải sáu 7754 4992 7215
Giải năm 0748
Giải tư 18467 12806 43818 68407 21429 74663 63557
Giải ba 55916 32883
Giải nhì 61176
Giải nhất 26866
Đặc biệt 577035
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
06 07 08 15 16 18 29 35 48
52 54 57 63 66 67 76 83 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 08 0
1 15, 16, 18 1
2 29 2 52, 92
3 35 3 63, 83
4 48 4 54
5 52, 54, 57 5 15, 35
6 63, 66, 67 6 16, 66, 76
7 76 7 57, 67
8 83 8 08, 18, 48
9 92 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 74
Giải bảy 622
Giải sáu 5868 8783 3366
Giải năm 3870
Giải tư 52155 21451 97142 63785 14589 43145 65178
Giải ba 07238 71742
Giải nhì 51274
Giải nhất 91953
Đặc biệt 602235
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
22 35 38 42 42 45 51 53 55
66 68 70 74 74 78 83 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70
1 1 51
2 22 2 22, 42, 42
3 35, 38 3 53, 83
4 42, 42, 45 4 74, 74
5 51, 53, 55 5 35, 45, 55, 85
6 66, 68 6 66
7 70, 74, 74, 78 7
8 83, 85, 89 8 38, 68, 78
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 33
Giải bảy 690
Giải sáu 0991 9677 7810
Giải năm 2494
Giải tư 73614 60295 37246 55824 27453 48466 77522
Giải ba 34732 69438
Giải nhì 33101
Giải nhất 26832
Đặc biệt 016358
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 10 14 22 24 32 32 33 38
46 53 58 66 77 90 91 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 90
1 10, 14 1 91
2 22, 24 2 22, 32, 32
3 32, 32, 33, 38 3 33, 53
4 46 4 14, 24, 94
5 53, 58 5 95
6 66 6 46, 66
7 77 7 77
8 8 38, 58
9 90, 91, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 51
Giải bảy 779
Giải sáu 5279 3013 5005
Giải năm 7201
Giải tư 61515 35767 06917 06549 91033 79555 87907
Giải ba 01439 36036
Giải nhì 47541
Giải nhất 78981
Đặc biệt 638714
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
01 05 07 13 14 15 17 33 36
39 41 49 51 55 67 79 79 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0
1 13, 14, 15, 17 1 41, 51, 81
2 2
3 33, 36, 39 3 13, 33
4 41, 49 4 14
5 51, 55 5 15, 55
6 67 6 36
7 79, 79 7 17, 67
8 81 8
9 9 39, 49, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 02
Giải bảy 803
Giải sáu 8857 9187 6954
Giải năm 9447
Giải tư 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806
Giải ba 60351 89024
Giải nhì 73263
Giải nhất 24510
Đặc biệt 898040
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 03 06 10 24 24 38 40 47
51 54 54 57 63 75 76 80 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 06 0 10, 40, 80
1 10 1 51
2 24, 24 2 02
3 38 3 63
4 40, 47 4 24, 24, 54, 54
5 51, 54, 54, 57 5 75
6 63 6 76
7 75, 76 7 47, 57, 87
8 80, 87 8 38
9 9

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn