XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 03-01-2021
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải tư 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
10 17 24 25 28 32 46 48 56
60 61 63 64 80 81 86 86 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60, 80
1 10, 17 1 61, 81
2 24, 25, 28 2 32
3 32 3 63
4 46, 48 4 24, 64
5 56 5 25, 95
6 60, 61, 63, 64 6 46, 56, 86, 86
7 7 17
8 80, 81, 86, 86 8 28, 48
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 27-12-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải tư 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 01 13 16 18 22 23 27 28
30 38 38 42 65 67 71 74 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 30
1 13, 16, 18 1 71
2 22, 23, 27, 28 2 22, 42
3 30, 38, 38 3 13, 23, 83
4 42 4 74
5 5 65
6 65, 67 6 16
7 71, 74 7 27, 67
8 83 8 18, 28, 38, 38
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-12-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải tư 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 05 20 26 28 33 35 42 46
58 70 70 73 73 75 76 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 20, 70, 70
1 1
2 20, 26, 28 2 42
3 33, 35 3 03, 33, 73, 73
4 42, 46 4
5 58 5 35, 75, 85
6 6 26, 46, 76
7 70, 70, 73, 73, 75, 76 7 87
8 85, 87 8 28, 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-12-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải tư 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
06 11 12 19 31 32 34 38 47
60 69 71 72 83 84 88 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 60
1 11, 12, 19 1 11, 31, 71
2 2 12, 32, 72
3 31, 32, 34, 38 3 83, 93
4 47 4 34, 84
5 5
6 60, 69 6
7 71, 72 7 47
8 83, 84, 88 8 38, 88, 98
9 93, 98 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-12-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 70
Giải bảy 437
Giải sáu 8248 1482 0187
Giải năm 1882
Giải tư 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655
Giải ba 71289 13860
Giải nhì 47113
Giải nhất 77793
Đặc biệt 860930
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 13 30 35 37 37 48 55 60
66 70 73 76 82 82 87 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 60, 70
1 13 1
2 2 82, 82
3 30, 35, 37, 37 3 13, 73, 93
4 48 4
5 55 5 35, 55
6 60, 66 6 66, 76
7 70, 73, 76 7 37, 37, 87
8 82, 82, 87, 89 8 48
9 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 29-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải tư 91366 97041 06932 18603 78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 06 10 10 13 32 41 46 47
52 66 66 70 74 74 84 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 10, 10, 70
1 10, 10, 13 1 41
2 2 32, 52, 92
3 32 3 13
4 41, 46, 47 4 74, 74, 84
5 52 5
6 66, 66 6 46, 66, 66
7 70, 74, 74 7 47, 87
8 84, 87 8
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải tư 94518 97061 18004 28444 90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
03 04 12 12 15 18 23 27 36
42 44 46 48 55 57 61 68 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0
1 12, 12, 15, 18 1 61
2 23, 27 2 12, 12, 42
3 36 3 23
4 42, 44, 46, 48 4 44
5 55, 57 5 15, 55
6 61, 68 6 36, 46
7 7 27, 57
8 89 8 18, 48, 68
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải tư 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
12 21 21 23 23 29 31 58 62
64 75 77 78 84 88 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 12 1 21, 21, 31
2 21, 21, 23, 23, 29 2 12, 62, 92
3 31 3 23, 23
4 4 64, 84
5 58 5 75, 95
6 62, 64 6
7 75, 77, 78 7 77
8 84, 88 8 58, 78, 88
9 90, 92, 95 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 08-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải tư 32515 80721 04471 96795 87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
07 13 15 15 16 21 23 23 29
34 34 48 51 67 69 71 72 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 13, 15, 15, 16 1 21, 51, 71
2 21, 23, 23, 29 2 72
3 34, 34 3 13, 23, 23
4 48 4 34, 34
5 51 5 15, 15, 95
6 67, 69 6 16
7 71, 72 7 67
8 8 48
9 95 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 01-11-2020
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 90
Giải bảy 334
Giải sáu 8126 4135 4632
Giải năm 6271
Giải tư 59172 41050 06677 47481 99340 90026 62009
Giải ba 97836 28720
Giải nhì 38119
Giải nhất 30357
Đặc biệt 965863
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 19 20 26 26 32 34 35 36
40 50 57 63 71 72 77 81 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 40, 50, 90
1 19 1 71, 81
2 20, 26, 26 2 32, 72
3 32, 34, 35, 36 3 63
4 40 4 34
5 50, 57 5 35
6 63 6 26, 26, 36
7 71, 72, 77 7 57, 77
8 81 8
9 90 9 19

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn