XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 04-01-2021
TỈNH Cà Mau
Giải tám 37
Giải bảy 962
Giải sáu 0194 7632 2994
Giải năm 2074
Giải tư 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101
Giải ba 38849 08647
Giải nhì 67390
Giải nhất 67621
Đặc biệt 482455
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 03 12 21 32 37 40 44 47
49 55 62 74 74 86 90 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 40, 90
1 12 1 21
2 21 2 12, 32, 62
3 32, 37 3
4 40, 44, 47, 49 4 44, 74, 74, 94, 94
5 55 5 55
6 62 6 86
7 74, 74 7 37, 47
8 86 8
9 90, 94, 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 28-12-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 98
Giải bảy 051
Giải sáu 2335 0631 8819
Giải năm 6465
Giải tư 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377
Giải ba 66924 76510
Giải nhì 93527
Giải nhất 89022
Đặc biệt 053281
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 19 22 22 23 24 27 31 35
51 56 58 62 65 77 81 82 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 19 1 31, 51, 81
2 22, 22, 23, 24, 27 2 22, 22, 62, 82
3 31, 35 3 23
4 4 24
5 51, 56, 58 5 35, 65
6 62, 65 6 56
7 77 7 27, 77
8 81, 82 8 58, 98
9 98 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-12-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 37
Giải bảy 752
Giải sáu 6072 5814 5536
Giải năm 9904
Giải tư 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960
Giải ba 24336 85501
Giải nhì 17371
Giải nhất 75186
Đặc biệt 454386
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 04 05 14 36 36 37 48 52
60 69 70 71 72 76 86 86 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05 0 60, 70
1 14 1 71, 91
2 2 52, 72
3 36, 36, 37 3
4 48 4 14
5 52 5
6 60, 69 6 36, 36, 76, 86, 86
7 70, 71, 72, 76 7 37
8 86, 86 8 48
9 91 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-12-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 08
Giải bảy 828
Giải sáu 0725 5544 2097
Giải năm 4907
Giải tư 08138 24580 40142 97206 67997 41895 30355
Giải ba 52649 03542
Giải nhì 72945
Giải nhất 76055
Đặc biệt 836477
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
06 07 08 25 28 38 42 42 44
45 49 55 55 77 80 95 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07, 08 0 80
1 1
2 25, 28 2 42, 42
3 38 3
4 42, 42, 44, 45, 49 4 44
5 55, 55 5 25, 45, 55, 55, 95
6 6
7 77 7 77, 97, 97
8 80 8 08, 28, 38
9 95, 97, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-12-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 93
Giải bảy 108
Giải sáu 2184 0761 2429
Giải năm 8721
Giải tư 73806 15200 39367 30026 81612 41670 15324
Giải ba 25571 21606
Giải nhì 38049
Giải nhất 48777
Đặc biệt 804592
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 06 06 08 12 21 24 26 29
49 61 67 70 71 77 84 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 06, 08 0 70
1 12 1 21, 61, 71
2 21, 24, 26, 29 2 12, 92
3 3 93
4 49 4 24, 84
5 5
6 61, 67 6 26
7 70, 71, 77 7 67, 77
8 84 8
9 92, 93 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 30-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 62
Giải bảy 868
Giải sáu 6114 8685 9040
Giải năm 2381
Giải tư 35055 24653 82638 19699 77341 06074 67668
Giải ba 60281 72802
Giải nhì 60847
Giải nhất 99847
Đặc biệt 234206
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 06 14 38 40 41 47 47 53
55 62 68 68 74 81 81 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 40
1 14 1 41, 81, 81
2 2 62
3 38 3 53
4 40, 41, 47, 47 4 14, 74
5 53, 55 5 55, 85
6 62, 68, 68 6
7 74 7 47, 47
8 81, 81, 85 8 38, 68, 68
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 00
Giải bảy 833
Giải sáu 2719 1672 3053
Giải năm 0412
Giải tư 23833 79182 29582 15927 94600 97544 30229
Giải ba 05733 00240
Giải nhì 44671
Giải nhất 36025
Đặc biệt 889980
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 00 12 19 25 27 29 33 33
33 40 44 53 71 72 80 82 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 00, 40, 80
1 12, 19 1 71
2 25, 27, 29 2 12, 72, 82, 82
3 33, 33, 33 3 33, 33, 33, 53
4 40, 44 4 44
5 53 5 25
6 6
7 71, 72 7 27
8 80, 82, 82 8
9 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 78
Giải bảy 935
Giải sáu 3929 2714 2280
Giải năm 0018
Giải tư 56265 61589 39018 53803 78294 40083 88314
Giải ba 14999 48070
Giải nhì 79930
Giải nhất 57103
Đặc biệt 031613
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 03 13 14 14 18 18 29 30
35 65 70 78 80 83 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03 0 30, 70, 80
1 13, 14, 14, 18, 18 1
2 29 2
3 30, 35 3 13, 83
4 4 14, 14, 94
5 5 35, 65
6 65 6
7 70, 78 7
8 80, 83, 89 8 18, 18, 78
9 94, 99 9 29, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 09-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 51
Giải bảy 292
Giải sáu 4581 3132 5796
Giải năm 2010
Giải tư 38852 22612 06734 41301 98747 26292 79927
Giải ba 54273 12538
Giải nhì 77687
Giải nhất 88030
Đặc biệt 513510
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 10 10 12 27 30 32 34 38
47 51 52 73 81 87 92 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 10, 30
1 10, 10, 12 1 51, 81
2 27 2 12, 32, 52, 92, 92
3 30, 32, 34, 38 3 73
4 47 4 34
5 51, 52 5
6 6 96
7 73 7 27, 47, 87
8 81, 87 8 38
9 92, 92, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 02-11-2020
TỈNH Cà Mau
Giải tám 87
Giải bảy 154
Giải sáu 1281 6681 1260
Giải năm 7696
Giải tư 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277
Giải ba 75198 55893
Giải nhì 91392
Giải nhất 87253
Đặc biệt 563396
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
16 16 33 34 53 54 60 76 77
81 81 81 87 92 93 96 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 16, 16 1 81, 81, 81
2 2 92
3 33, 34 3 33, 53, 93
4 4 34, 54
5 53, 54 5
6 60 6 16, 16, 76, 96, 96
7 76, 77 7 77, 87
8 81, 81, 81, 87 8 98
9 92, 93, 96, 96, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn