XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 31-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 141
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải năm 4164
Giải tư 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201
Giải ba 85056 87215
Giải nhì 01640
Giải nhất 08137
Đặc biệt 184618
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 01 15 18 28 37 40 41 49
56 59 62 64 71 73 73 81 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 40
1 15, 18 1 41, 71, 81
2 28 2 62
3 37 3 73, 73
4 40, 41, 49 4 64
5 56, 59 5 15
6 62, 64 6 56, 86
7 71, 73, 73 7 37
8 81, 86 8 18, 28
9 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 24-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 39
Giải bảy 063
Giải sáu 5159 0828 2095
Giải năm 6577
Giải tư 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440
Giải ba 26479 00449
Giải nhì 80905
Giải nhất 46416
Đặc biệt 107174
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 16 22 26 28 39 40 49 59
59 63 66 74 77 79 87 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 16 1
2 22, 26, 28 2 22
3 39 3 63
4 40, 49 4 74
5 59, 59 5 95
6 63, 66 6 16, 26, 66
7 74, 77, 79 7 77, 87
8 87 8 28
9 95, 99 9 39, 49, 59, 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 17-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 819
Giải sáu 6983 6132 9046
Giải năm 4263
Giải tư 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994
Giải ba 76770 76459
Giải nhì 96878
Giải nhất 58522
Đặc biệt 613411
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 11 19 22 26 32 46 48 49
59 63 70 78 83 87 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 11, 19 1 11
2 22, 26 2 22, 32, 92
3 32 3 63, 83
4 46, 48, 49 4 94
5 59 5
6 63 6 26, 46
7 70, 78 7 87
8 83, 87 8 48, 78, 98
9 92, 94, 98 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 10-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 16
Giải bảy 475
Giải sáu 1020 7770 0167
Giải năm 7382
Giải tư 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002
Giải ba 14266 63050
Giải nhì 83879
Giải nhất 14837
Đặc biệt 167111
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 11 16 20 30 37 38 50 60
64 66 67 70 72 75 79 82 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 30, 50, 60, 70
1 11, 16 1 11
2 20 2 72, 82, 92
3 30, 37, 38 3
4 4 64
5 50 5 75
6 60, 64, 66, 67 6 16, 66
7 70, 72, 75, 79 7 37, 67
8 82 8 38
9 92 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 03-12-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 71
Giải bảy 422
Giải sáu 5784 5895 8314
Giải năm 1666
Giải tư 54187 63865 43458 61557 74788 48034 84144
Giải ba 46294 26217
Giải nhì 83651
Giải nhất 22855
Đặc biệt 536804
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 14 17 22 34 44 51 55 57
58 65 66 71 84 87 88 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 14, 17 1 51, 71
2 22 2 22
3 34 3
4 44 4 14, 34, 44, 84, 94
5 51, 55, 57, 58 5 55, 65, 95
6 65, 66 6 66
7 71 7 17, 57, 87
8 84, 87, 88 8 58, 88
9 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 65
Giải bảy 279
Giải sáu 8703 6879 0814
Giải năm 5487
Giải tư 75669 95104 85217 84170 17927 37775 07216
Giải ba 22926 36972
Giải nhì 67946
Giải nhất 49342
Đặc biệt 800244
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 04 14 16 17 26 27 42 44
46 65 69 70 72 75 79 79 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 70
1 14, 16, 17 1
2 26, 27 2 42, 72
3 3
4 42, 44, 46 4 14, 44
5 5 65, 75
6 65, 69 6 16, 26, 46
7 70, 72, 75, 79, 79 7 17, 27, 87
8 87 8
9 9 69, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 19-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 09
Giải bảy 863
Giải sáu 8454 7166 6955
Giải năm 4542
Giải tư 32159 99673 71788 35886 80484 44241 82289
Giải ba 45915 29607
Giải nhì 37469
Giải nhất 00793
Đặc biệt 765131
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
07 09 15 31 41 42 54 55 59
63 66 69 73 84 86 88 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0
1 15 1 31, 41
2 2 42
3 31 3 63, 73, 93
4 41, 42 4 54, 84
5 54, 55, 59 5 15, 55
6 63, 66, 69 6 66, 86
7 73 7
8 84, 86, 88, 89 8 88
9 93 9 09, 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 12-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 24
Giải bảy 434
Giải sáu 9550 0806 6786
Giải năm 4640
Giải tư 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303
Giải ba 24766 58534
Giải nhì 47784
Giải nhất 79901
Đặc biệt 873143
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 02 03 06 11 20 24 34 34
40 43 50 59 66 72 82 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 03, 06 0 20, 40, 50
1 11 1 11
2 20, 24 2 72, 82
3 34, 34 3 43
4 40, 43 4 24, 34, 34, 84
5 50, 59 5
6 66 6 66, 86
7 72 7
8 82, 84, 86 8
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 05-11-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 83
Giải bảy 178
Giải sáu 4425 7842 3526
Giải năm 7796
Giải tư 92711 18151 21797 47788 95230 24763 35123
Giải ba 10382 58597
Giải nhì 16606
Giải nhất 26050
Đặc biệt 557848
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
06 11 23 25 26 30 42 48 50
51 63 78 82 83 88 96 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30, 50
1 11 1 11, 51
2 23, 25, 26 2 42, 82
3 30 3 23, 63, 83
4 42, 48 4
5 50, 51 5 25
6 63 6 26, 96
7 78 7 97, 97
8 82, 83, 88 8 48, 78, 88
9 96, 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 29-10-2020
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 84
Giải bảy 166
Giải sáu 3798 3477 0871
Giải năm 4771
Giải tư 53845 45301 23660 99310 45181 36849 74390
Giải ba 83170 20120
Giải nhì 72540
Giải nhất 47214
Đặc biệt 351713
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 10 13 14 20 40 45 49 60
66 70 71 71 77 81 84 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 20, 40, 60, 70, 90
1 10, 13, 14 1 71, 71, 81
2 20 2
3 3 13
4 40, 45, 49 4 14, 84
5 5 45
6 60, 66 6 66
7 70, 71, 71, 77 7 77
8 81, 84 8 98
9 90, 98 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website .

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn