XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 01-01-2021
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 854
Giải sáu 3747 4111 9006
Giải năm 5161
Giải tư 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537
Giải ba 70481 86230
Giải nhì 26344
Giải nhất 12524
Đặc biệt 092730
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 07 11 15 20 20 24 30 30
37 44 47 47 54 61 81 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20, 20, 30, 30
1 11, 15 1 11, 61, 81, 81
2 20, 20, 24 2
3 30, 30, 37 3
4 44, 47, 47 4 24, 44, 54, 84
5 54 5 15
6 61 6
7 7 07, 37, 47, 47
8 81, 81, 84 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 25-12-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 72
Giải bảy 093
Giải sáu 0303 5823 7979
Giải năm 6347
Giải tư 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735
Giải ba 85926 89883
Giải nhì 30105
Giải nhất 45043
Đặc biệt 522104
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 04 05 22 23 26 26 35 43
47 72 73 75 76 79 83 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05 0
1 1
2 22, 23, 26, 26 2 22, 72
3 35 3 23, 43, 73, 83, 93, 93
4 43, 47 4
5 5 35, 75
6 6 26, 26, 76
7 72, 73, 75, 76, 79 7 47
8 83 8
9 93, 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 18-12-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 42
Giải bảy 018
Giải sáu 0906 4158 3374
Giải năm 1233
Giải tư 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923
Giải ba 80355 18892
Giải nhì 83089
Giải nhất 83401
Đặc biệt 840599
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 06 18 23 33 42 46 55 55
57 58 61 72 74 89 92 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0
1 18 1 61
2 23 2 42, 72, 92
3 33 3 23, 33
4 42, 46 4 74
5 55, 55, 57, 58 5 55, 55
6 61 6 46
7 72, 74 7 57
8 89 8 18, 58, 98
9 92, 98, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 11-12-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 37
Giải bảy 871
Giải sáu 7593 8739 2650
Giải năm 3985
Giải tư 90655 75408 92354 42801 19562 00311 18722
Giải ba 77512 90228
Giải nhì 76871
Giải nhất 51574
Đặc biệt 626507
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 07 08 11 12 22 28 37 39
50 54 55 62 71 71 74 85 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 08 0 50
1 11, 12 1 11, 71, 71
2 22, 28 2 12, 22, 62
3 37, 39 3 93
4 4 54, 74
5 50, 54, 55 5 55, 85
6 62 6
7 71, 71, 74 7 37
8 85 8 28
9 93 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 04-12-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 06
Giải bảy 018
Giải sáu 3463 4889 0145
Giải năm 5735
Giải tư 92090 78486 46716 88053 52767 91263 67922
Giải ba 45727 80649
Giải nhì 08607
Giải nhất 47281
Đặc biệt 466967
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 07 16 18 22 27 35 45 49
53 63 63 67 67 81 86 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 90
1 16, 18 1 81
2 22, 27 2 22
3 35 3 53, 63, 63
4 45, 49 4
5 53 5 35, 45
6 63, 63, 67, 67 6 06, 16, 86
7 7 27, 67, 67
8 81, 86, 89 8 18
9 90 9 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-11-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 28
Giải bảy 204
Giải sáu 1274 1638 7379
Giải năm 0883
Giải tư 54414 48188 80991 58353 86240 47127 39750
Giải ba 95102 06837
Giải nhì 03657
Giải nhất 88337
Đặc biệt 333382
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 04 14 27 28 37 37 38 40
50 53 57 74 79 82 83 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 40, 50
1 14 1 91
2 27, 28 2 82
3 37, 37, 38 3 53, 83
4 40 4 14, 74
5 50, 53, 57 5
6 6
7 74, 79 7 27, 37, 37, 57
8 82, 83, 88 8 28, 38, 88
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-11-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 16
Giải bảy 356
Giải sáu 0705 3885 2769
Giải năm 8889
Giải tư 98199 57639 82017 18927 53977 21841 59702
Giải ba 00954 13960
Giải nhì 80938
Giải nhất 06986
Đặc biệt 574047
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 05 16 17 27 38 39 41 47
54 56 60 69 77 85 86 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 60
1 16, 17 1 41
2 27 2
3 38, 39 3
4 41, 47 4 54
5 54, 56 5 85
6 60, 69 6 16, 56, 86
7 77 7 17, 27, 47, 77
8 85, 86, 89 8 38
9 99 9 39, 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-11-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 71
Giải bảy 989
Giải sáu 4054 8897 1347
Giải năm 4940
Giải tư 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954
Giải ba 06354 30428
Giải nhì 88660
Giải nhất 09088
Đặc biệt 226477
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
19 28 28 29 40 47 54 54 54
60 64 68 71 77 78 88 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 60
1 19 1 71
2 28, 28, 29 2
3 3
4 40, 47 4 54, 54, 54, 64
5 54, 54, 54 5
6 60, 64, 68 6
7 71, 77, 78 7 47, 77, 97
8 88, 89 8 28, 28, 68, 78, 88
9 97 9 19, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 06-11-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 20
Giải bảy 799
Giải sáu 3410 9593 0129
Giải năm 1515
Giải tư 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547
Giải ba 01244 73852
Giải nhì 24231
Giải nhất 87593
Đặc biệt 388811
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 05 10 11 15 15 20 29 29
31 44 47 52 61 93 93 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 20
1 10, 11, 15, 15 1 11, 31, 61
2 20, 29, 29 2 52
3 31 3 93, 93, 93
4 44, 47 4 44
5 52 5 15, 15
6 61 6
7 7 47
8 8
9 93, 93, 93, 99 9 29, 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 30-10-2020
TỈNH Bình Dương
Giải tám 13
Giải bảy 289
Giải sáu 5236 2447 0962
Giải năm 7111
Giải tư 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389
Giải ba 94944 37831
Giải nhì 50196
Giải nhất 59065
Đặc biệt 591363
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
05 11 13 30 31 36 36 44 47
62 63 65 73 76 89 89 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 30
1 11, 13 1 11, 31
2 2 62
3 30, 31, 36, 36 3 13, 63, 73
4 44, 47 4 44, 94
5 5 65
6 62, 63, 65 6 36, 36, 76, 96
7 73, 76 7 47
8 89, 89 8
9 94, 96 9 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang , các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn