VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 07 09 22 42 54 47

Giá trị jackpot 1: 0 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.911.224.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 0
Jackpot 2 7 số 1 3.911.224.400
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 566 300.000
Giải ba 3 số 11.579 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 02-01-2021

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
07 19 23 26 35 45 11

Giá trị jackpot 1: 31.214.532.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.725.315.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.214.532.450
Jackpot 2 7 số 0 3.725.315.900
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 31-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
02 15 25 27 37 51 53

Giá trị jackpot 1: 81.778.372.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.590.367.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 81.778.372.050
Jackpot 2 7 số 0 3.590.367.850
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 08 11 15 17 41 23

Giá trị jackpot 1: 79.249.782.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.309.413.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.249.782.900
Jackpot 2 7 số 0 3.309.413.500
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 26-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 24 33 41 43 51 48

Giá trị jackpot 1: 0 đồng
Giá trị jackpot 2: 0 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 0
Jackpot 2 7 số 0 0
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
11 19 34 41 44 48 43

Giá trị jackpot 1: 73.684.926.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.261.751.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73.684.926.750
Jackpot 2 7 số 0 3.261.751.850
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
10 11 16 29 35 38 03

Giá trị jackpot 1: 71.329.160.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.265.037.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 71.329.160.100
Jackpot 2 7 số 0 4.265.037.300
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 20 32 34 37 49 31

Giá trị jackpot 1: 69.054.094.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.012.252.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.054.094.650
Jackpot 2 7 số 0 4.012.252.250
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 25 27 35 40 48 45

Giá trị jackpot 1: 66.665.164.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.746.815.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 66.665.164.800
Jackpot 2 7 số 0 3.746.815.600
Giải nhất 5 số 0 10.000.000
Giải nhì 4 số 0 300.000
Giải ba 3 số 0 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-12-2020

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
10 11 13 35 38 49 14

Giá trị jackpot 1: 64.462.833.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.502.112.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 64.462.833.300
Jackpot 2 7 số 0 3.502.112.100
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 599 300.000
Giải ba 3 số 14.817 30.000