VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 05-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 05-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 367 2 15Tr
Nhì 3.887 4.581 11 6.5tr
Ba 6.747 4.260 8.938 8 3tr
KK1 367 51 100N
KK2 67 380 10N

Xổ số Max4d ngày 02-01-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 02-01-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.318 0 15Tr
Nhì 1.458 7.931 0 6.5tr
Ba 9.963 3.479 7.979 0 3tr
KK1 318 0 100N
KK2 18 0 10N

Xổ số Max4d ngày 31-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 31-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.808 0 15Tr
Nhì 4.041 2.177 0 6.5tr
Ba 7.638 7.454 5.288 0 3tr
KK1 808 0 100N
KK2 8 0 10N

Xổ số Max4d ngày 29-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 29-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.477 0 15Tr
Nhì 6.011 2.023 0 6.5tr
Ba 9.394 1.522 4.350 0 3tr
KK1 477 0 100N
KK2 77 0 10N

Xổ số Max4d ngày 26-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.088 0 15Tr
Nhì 9.376 2.008 0 6.5tr
Ba 6.132 9.009 1.190 0 3tr
KK1 88 0 100N
KK2 88 0 10N

Xổ số Max4d ngày 24-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 24-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.678 0 15Tr
Nhì 3.933 2.516 0 6.5tr
Ba 5.362 4.647 4.293 0 3tr
KK1 678 0 100N
KK2 78 0 10N

Xổ số Max4d ngày 22-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 22-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.170 0 15Tr
Nhì 288 5.693 0 6.5tr
Ba 8.870 479 1.755 0 3tr
KK1 170 0 100N
KK2 70 0 10N

Xổ số Max4d ngày 19-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.019 0 15Tr
Nhì 762 7.664 0 6.5tr
Ba 7.059 946 9.546 0 3tr
KK1 19 0 100N
KK2 19 0 10N

Xổ số Max4d ngày 17-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 17-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.718 0 15Tr
Nhì 2.434 7.381 0 6.5tr
Ba 410 659 1.856 0 3tr
KK1 718 0 100N
KK2 18 0 10N

Xổ số Max4d ngày 15-12-2020

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 15-12-2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.940 0 15Tr
Nhì 9.356 7.431 2 6.5tr
Ba 3.276 5.970 2.174 9 3tr
KK1 940 15 100N
KK2 40 272 10N